TZ: Akademičky z FSV UK získaly Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2019

Akademičky z FSV UK získaly Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2019

Hned dvojí úspěch zaznamenala Fakulta sociálních věd při letošním vyhlášení Ceny Arnošta z Pardubic, prestižního ocenění určeném akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost. Cenu si převzala prof. Blanka Říchová z Institutu politologických studií a doc. Antonie Doležalová z Institutu ekonomických studií.

prof. Blanka Říchová, doc. Antonie Doležalová, FSV UK

Profesorka Blanka Říchová získala uvedenou cenu v kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy. Profesorka Říchová se celoživotně se věnuje politologii.  Kromě výuky na IPS, kde působí od r. 1995, přednáší např. i v Olomouci a působila i v zahraničí (Pembroke College, Cambridge, 1996; MSH a EHESS v Paříži 1996 a 2004, atd.). Patří k zásadním osobnostem, které v posledním čtvrtstoletí utváří českou politologii.

Nic člověka neinspiruje víc, než zvědavost jiných, a proto jsem vděčná osudu, že mi dal před lety možnost vrátit se na mou alma mater a pokračovat tak ve svém studiu, byť tentokrát v roli odlišné.  Spolupráce se stále se obměňující komunitou studentů mi dává možnost vstupovat opakovaně do nikdy končícího dialogu s těmi, kteří díky svému věku mají potřebu a chuť se stále tázat,“ uvedla profesorka Říchová.

Doc. Antonie Doležalová si odnesla cenu v kategorii za vynikající počin, a to konkrétně za kurz „Cambridge Lectures in Economic History“. Tento předmět je unikátním společným kurzem University of Cambridge (konkrétně Robinson College) a Univerzity Karlovy (konkrétně Institutu ekonomických studií FSV UK). Nabízí studentům Univerzity Karlovy jedinečnou možnost studovat nejnovější témata a metodologické inovace v hospodářských dějinách v podání vyučujících ze špičkového světového pracoviště.

Díky této ceně jsem poznala, že není většího ocenění práce, než když její hodnotu uznají kolegové. Děkuji proto vše členům komise, že se rozhodli ocenit právě kurs Cambridge Lectures, který je výsledkem mého úsilí propojit Univerzitu Karlovu s jednou ze tří nejlepších univerzit na světě. Děkuji Martinu Gregorovi a Julii Chytilové, že mě do soutěže navrhli za IES a paní děkance Němcové Tejkalové, že můj kurs nominovala za celou fakultu. Ze všeho nejvíc děkuji studentům, že si kurs našli a Amy Erickson, Deborah Thom, Solomosovi Solomou, Duncanu Needhamovi a Sheilagh Ogilvie z University of Cambridge, že nikdy neváhali přijmout mé pozvání učit studenty Univerzity Karlovy,“ uvedla k ocenění docentka Doležalová.

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích: cena pro vynikajícího vyučujícího a cena za vynikající počin – ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu univerzity.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836