Ombudsmani FSV UK

Ombudsmani FSV UK

Studentský ombudsman je ochráncem práv vysokoškolských studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Funkce si klade za cíl zajistit efektivnější a rychlejší řešení široce definovaných problémů na straně studentů a studentek. Na nižší úrovni se může jednat o komunikační šumy a nedorozumění a dále problémy spojené s otázkou (ne)spravedlnosti a dovolávání se práv v rámci studia a působení v rámci akademické obce, na což má každý student i zaměstnanec fakulty právo. Jedná se o další podpůrný orgán, který doplňuje již existující strukturu na FSV UK. Oporu nacházejí studentští ombudsmani rovněž v rámci AS FSV UK a v případě potřeby v rámci fakultních instancí.

Ombudsmani na akademický rok 2021/2022

Viktorija

Ombudsmanka pro IES FSV UK

Viktorija Pasichnyk

ombudsman.ies@fsv.cuni.cz

Marcel

Ombudsman pro IKSŽ FSV UK

Marcel Faltys

ombudsman.iksz@fsv.cuni.cz

Tomáš

Ombudsman pro IMS FSV UK

Tomáš Čevela

ombudsman.ims@fsv.cuni.cz

Jan

Ombudsman pro IPS FSV UK

Jan Volenec

ombudsman.ips@fsv.cuni.cz

Julie

Ombudsmanka pro ISS FSV UK

Julie Hlaváčová 

ombudsman.iss@fsv.cuni.cz

 

Institut studentských ombudsmanů