Komercializace výsledků

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb;

 

- přenos poznatků - nabídky

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

Centrum pro přenos poznatků a technologií

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

PhDr. Petr Witz, Ph.D.          

petr.witz@fsv.cuni.cz                

775 233 306

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 

tomas.renner@fsv.cuni.cz  

222 112 232

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz 

 

Aktuální výzvy na projekty aplikovaného výzkumu:

TAČR zveřejnil předběžné informace týkající se připravovaného 3. kola výzvy v programu ÉTA.  

Předběžné informace

Předběžné parametry

 

2. ročník našeho veletrhu inovací a služeb VIA CAROLINA 16.5.2019

Stránky veletrhu

Stránky veletrhu na webu Univerzity Karlovy   

(vloženo: 2. května 2019)

 

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019

Harmonogram najdete v odkazu zde 

(vloženo: 16. října 2018)

 

Smluvní výzkum – nabídky rozcestníků a institucí