Komercializace výsledků

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb;

 

- přenos poznatků - nabídky

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

Centrum pro přenos poznatků a technologií

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

PhDr. Petr Witz, Ph.D.          

petr.witz@fsv.cuni.cz                

775 233 306

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 

tomas.renner@fsv.cuni.cz  

222 112 232

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz 

 

Aktuální výzvy na projekty aplikovaného výzkumu:

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019

Harmonogram najdete v odkazu zde 

(vloženo: 16. října 2018)

 

TAČR informuje o vyhlášení 2. kola veřejné soutěže ÉTA.

Podporují se projekty, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více uvedených aspektů: využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojující výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžující potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. Pokud nebude naplněn alespoň jeden z těchto aspektů, projekt nebude podpořen. Návrh projektu ani jeho obsah či jeho část nesmí/nesměl být řešen, v rámci jiného projektu.

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve od 1. 11. 2018 a nejpozději od 28. 2. 2019. Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců, předpokládaná doba řešení projektu jsou 3 roky, maximální délka řešení projektu je 48 měsíců.

Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 80 % celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací. Výše finančních prostředků nutných na spolufinancování je min. 20 %.

Vyhlášení

Zadávací dokumentace a formuláře

Projekt se podává elektronicky prostřednictvím datové schránky fakulty. Prosím o sdělení finálního názvu vašeho projektu do konce května 2018 na tomas.renner@fsv.cuni.cz

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 15. červen 2018

(vloženo: 11. května 2018)

 

Smluvní výzkum – nabídky rozcestníků a institucí