Komercializace výsledků

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb;

 

NABÍDKY - přenos poznatků

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

Centrum pro přenos poznatků a technologií

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz 

 

Aktuální výzvy na projekty aplikovaného výzkumu:

FameLab

Pokud se domníváte, že dokážete vysvětlit matematické, přírodovědné nebo technické téma během tří minut pouze s pomůckami, které si budete schopni sami přinést, FameLab je pro vás ta pravá soutěž. Každé představení bude hodnoceno podle tří principů: obsah, srozumitelnost a způsob podání.

Termín u poskytovatele: 28. února 2020

Podrobné informace

(vloženo dne 19.2.2020)

 

Inovační ekosystém Univerzity Karlovy 2019

(vloženo dne 18.2.2020)

 

TAČR informuje o další výzvě v programu aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje TREND. Cílem Podprogramu „Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Návrhy projektů v délce 12 až 48 měsíců tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Univerzita může být jako výzkumná organizace jen spoluřešitelským pracovištěm. Věnujte prosím pozornost očekávaným výstupům/výsledkům v projektu – viz zadávací dokumentace. Projekt podává elektronicky hlavní řešitel (podnik). 

Podrobné informace

Prosím o zprávu do 13. ledna 2020 na  tomas.renner@fsv.cuni.cz  , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto výzvu. 

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení projektové žádosti: 29. leden 2020.

(vloženo dne 9.12.2019)

 

TAČR zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2020. Je ke stažení zde.

(vloženo dne 4.12.2019)

 

Program GAMA 2 TAČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Podpora není určena na základní výzkum.

Základní informace k programovému vyhlášení najdete v příloze zde. Podávání projektu koordinuje rektorát UK. 

POZOR: do 6. listopadu 2019 je třeba se zapsat (proklik v příloze výše) na POVINNOU konzultaci na rektorátu. 

V případě, že se rozhodnete podat projekt v této soutěži, je třeba podklady zaslat nejpozději do 2. prosince 2019 na tento mail.

(vloženo dne 20.11.2019)

 

Nabídka kurzu MANAGEMENT of Science and Innovation 1 zde.

(vloženo dne 7.10.2019)

 

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019.

Harmonogram najdete v odkazu zde 

(vloženo: 16.10.2018)

 

Smluvní výzkum – nabídky rozcestníků a institucí