Komercializace výsledků

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb;

 

NABÍDKY - přenos poznatků

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

Centrum pro přenos poznatků a technologií

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

PhDr. Petr Witz, Ph.D.          

petr.witz@fsv.cuni.cz                

775 233 306

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 

tomas.renner@fsv.cuni.cz  

222 112 232

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz 

 

Aktuální výzvy na projekty aplikovaného výzkumu:

TAČR informuje o programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let včetně. Cílem je také podpořit vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu a inovací.

Hlavní očekávané výstupy/výsledky podporované programem ZÉTA jsou součástí zadávací dokumentace.

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta, který má sídlo v České republice. Interním aplikačním garantem může být pouze podnik nebo výzkumná organizace.

Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení je 85 % celkových uznaných nákladů. Povinnou finanční spoluúčast v minimální výši 15 % musí příjemci hradit z ostatních zdrojů (nerozlišují se veřejné a neveřejné zdroje). Maximální částka podpory na jeden projekt činí 10 milionů Kč.

Návrh projektu se předkládá v českém jazyce. Investice nepatří mezi způsobilé náklady.

Podrobné informace      

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů: 14. listopad 2019

(vloženo: 14. říjen 2019)

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 9. října 2019

Podrobné informace a předběžné parametry zde.

(vloženo dne 26.8.2019)

 

Nabídka kurzu MANAGEMENT of Science and Innovation 1 zde.

(vloženo dne 7.10.2019)

 

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019

Harmonogram najdete v odkazu zde 

(vloženo: 16. října 2018)

 

Smluvní výzkum – nabídky rozcestníků a institucí