Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na FSV UK

Dny otevřených dveří jsou na FSV UK organizovány samostatně pro jednotlivé obory. Přehled termínů naleznete níže. 

Termíny dnů otevřených dveří pro bakalářské studium

Obor/program Místo Termín
Ekonomie a finance IES, Opletalova 26, Praha 1

18. 1. 2019 od 9:00

a 7. 6. 2019 od 9:00

Komunikační studia

specializace Marketingová komunikace a PR

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

7. 2. 2019 od 14:00 

a 14. 2. 2019 od 10:00 

Komunikační studia

specializace Mediální studia

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 7. 2. 2019 od 12:00

Komunikační studia

specializace Žurnalistika

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 7. 2. 2019 od 10:00
Teritoriální studia IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2019 od 14:00
Česko-německá studia IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2019 od 14:00
Politologie a mezinárodní vztahy IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2019 od 12:00
Politologie a veřejná politika IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2019 od 12:00
Sociologie a sociální politika ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2019 od 10:00
Sociologie a sociální antropologie ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice 16. 1. 2019 od 10:00

Termíny dnů otevřených dveří pro magisterské studium

Obor/program Místo Termín

Ekonomie a finance

IES, Opletalova 26, Praha 1

18. 1. 2019 od 9:00

a 7. 6. 2019 od 9:00

Mediální studia

(prezenční i distanční studium)

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

11. 2. 2019 od 12:00

Žurnalistika

IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

11. 2. 2019 od 10:00

Bezpečnostní studia

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2019 od 14:00

Mezinárodní vztahy

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2019 od 14:00

Politologie

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2019 od 14:00

Teritoriální studia

IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2019 od 11:00

Německá a středoevropská studia

IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

16. 1. 2019 od 11:00

Sociologie

ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 - Jinonice

16. 1. 2019 od 14:00

Termíny dnů otevřených dveří pro doktorské studium

Obor Místo Termín

Mezinárodní vztahy

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

 12. 3. 2019 od 14:00

Politologie

IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice

 12. 3. 2019 od 14:00

Sociologie

Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

 21. 3. 2019 od 11:00

Ekonomie

IES, Opletalova 26, Praha 1 

 

Den otevřených dveří na CERGE-EI

24. 1. 2019 se uskuteční Den otevřených dveří na CERGE-EI

Představeny budou studijní programy PhD in Economics, integrovaný program Master in Economic Research a program Master in Applied Economics.

Studenti budou mít příležitost pohovořit se členy akademického sboru, současnými studenty a absolventy.

Aktuality