Studium

Typy studia

Aktuality

 • Skupiny osobního rozvoje pro studenty UK

  IPSC UK nabízí možnost účasti ve skupině osobního rozvoje pro české i zahraniční studenty. Setkání budou probíhat v angličtině každý pátek od 11:00 do 12:30 v poradenských prostorách IPSC.

 • Univerzita Karlova hledá nové asistenty při studiu

  Informační, poradenské a sociální centrum UK hledá zájemce o asistenci studentům se speciálními potřebami. Podpora mezistudentské solidarity, možnost potvrzení praxe, odměna formou stipendia.

 • Nabídka stáže pro OBSE ve Vídni

  Stálá mise ČR při OBSE ve Vídni nabízí studentům UK možnost ucházet se o stáž konající se v termínu 16. 4. až 20. 7. 2018.

 • Výběrové řízení do EUROPAEUM programu

  Katedra evropských studií IMS FSV UK nabízí studentům magisterského oboru evropská studia zapojení do dvouletého mezinárodního programu EUROPAEUM. Termín přihlášek je 31. ledna 2018.

 • Ocenění Zlatý kurz za LS 2016/2017

  5. 12. se při příležitosti zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo další předávání ocenění Zlatý kurz v rámci hodnocení kurzů za letní semestr 2016/2017.

 • Možnost zažádání o stipendium

  Studenti FSV UK mají možnost zažádat o stipendium za účast na sportovních akcích, na mezinárodních akademických soutěžích a Ph.D. studenti i na úhradu zdravotního pojištění.