Státní závěrečné zkoušky

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V AK. ROCE 2019/2020

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2019/2020

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický e-mail ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

Státní zkoušky - podzimní termíny 2020

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

 

Bakalářské studium

  1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Navazující magisterské studium

  1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Doktorské studium

  7. 9. 2020 až 18. 9. 2020

Rigorózní zkoušky

12. 10. 2020 až 23. 10. 2020

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Ekonomie a finance 8. - 9. 9. 2020

Politologie a mezinárodní vztahy 7. - 9. 9. 2020

Mediální studia 14. 9. 2020

Mezinárodní teritoriální studia 9. - 10. 9. 2020

Teritoriální studia 9. - 10. 9. 2020

Soudobé dějiny 9. - 10. 9. 2020

Česko-německá studia 14. 9. 2020

Politologie a veřejná politika 15. -  16. 9. 2019

Sociologie a sociální politika 24. 9. 2020

Sociologie a sociální politika 25. 9. 2020

Sociologie a sociální antropologie 24. - 25. 9. 2020

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Politologie 14. - 15. 9. 2020

Ekonomie a finance 15. - 16. 9. 2020

Sociologie 22. - 23. 9. 2020

Sociology in European Context 22. - 23. 9. 2020

Mezinárodní vztahy 7. - 8. 9. 2020

Mediální studia 21. - 22. 9. 2020

International Masters in Economy, State and Society 8. 9. 2020

Balkan, Eurasian and Central European Studies 8. 9. 2020

International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies 14. a 16. 9. 2020

Mezinárodní teritoriální studia 9., 14. a 15. 9. 2019

European Politics and Society 9., 14. a 15. 9. 2019

Středoevropská komparativní studia 9., 14. a 15. 9. 2019

Master in Area Studies 9., 14. a 15. 9. 2019

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 15. - 16. 9. 2020

Public and Social Policy 15. - 16. 9. 2020

Geopolitical Studies 25. 9. 2020

Německá a středoevropská studia 29. 9. 2020

Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies 21. a 24. 9. 2020

 

Doktorské studium

Termín SDZ dle harmonogramu 7. 9. 2020 až 18. 9. 2020.

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

Ekonomie a finance

8. 9. 2020 - Martin Hronec, Tereza Palanská,
Barbora Štěpánková

Mediální a komunikační studia

15. 9. 2020 - Veronika Macková

Moderní dějiny

9. 9. 2020 - Johana Klusek

Politologie/Political Science

16. 9. 2020 - Abderahman Salaheldin

30. 9. 2020 - Jakub Stauber

Politologie

17. 9. 2020 - Jakub Dopieralla, Lucie Charvátová

Sociologie

25. 9. 2020 - Eva Soares Moura

Mezinárodní vztahy/International Relations

21. 9. 2020 - Anzhelika Solovyeva

Mezinárodní vztahy/International Relations

21. 9. 2020 - Ekaterina Ananyeva

21. 9. 2020 - Karolína Svobodová

Public and Social Policy

14. 9. 2020 - Sokhna Adele Rosalie Ndiaye,

                      Martha Amoako

Ekonomie a finance

23. 9. 2020 - Jan Mareš, Karolína Vozková

24. 9. 2020 - Hana Moravcová

30. 9. 2020 - Václav Brož

Sociologie /Sociology

18. 9. 2020 - Tereza Sedláčková, Jakub

Sedláček, José Hildo de Oliveira Filho,

Václav Orcígr, Martin Tremčinský, Michael

Škvrňák, Ondřej Pekáček

 

Mediální a komunikační studia

25. 9. 2020 - Tereza Zavadilová, Sandra Štefaniková

 

 

Rigorózní zkoušky

Termín státních rigorózních zkoušek dle harmonogramu 12. 10. 2020 - 23. 10. 2020

 

Státní rigorózní zkoušky

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 6. 2020 - 17. 7. 2020

Žurnalistika 22. - 23. 6. 2020

Marketingová komunikace a PR 24. - 25. 6. 2020

Česko-německá studia 18. 6. 2020

Mezinárodní teritoriální studia 15. - 16. 2. 2020

Teritoriální studia 15. - 16. 2. 2020

Soudobé dějiny 15. - 16. 2. 2020

Mediální studia 25. - 26. 6. 2020

Sociologie a sociální politika 24. a 26. 6. 2020

Sociologie a sociální antropologie 24. 6. 2020

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 6. 2020 - 17. 7. 2020

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 23. - 25. 6. 2020

Žurnalistika 29. 6. 2020

Mezinárodní vztahy 22. - 23. 6. 2020

Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies 22. - 25. 6. 2020

Politologie 22. 6. 2020

International Masters in Economy, State and Society 17. 6. 2020

Mezinárodní teritoriální studia 18. - 19. 6. 2020

Master in International Relations 23. 6. 2020

Mediální studia 29. - 1. 7. 2020

Sociologie 22. - 23. 6. 2020

Sociology in European Context 22. - 23. 6. 2020

Doktorské studium

Termín SDZ dle harmonogramu 18. 5. 2020 až 30. 6. 2020

Níže najdete oznámení o konání státní doktorské zkoušky či obhajoby disertační práce.

Státní doktorská zkouška

Politologie

3. 6. 2020 - Dušan Brabec, Lucie Charvátová

 

Veřejná a sociální politika

3. 6. 2020 - Jitka Čampulková

20. 5. 2020 - Petr Hanzlík - pokud se budete chtít SDZ zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

  • zkouška bude probíhat zde

Mediální a komunikační studia

27. 5. 2020 - Tomáš Vlček, Daniel Růžička, Pavel Křemen, Petr Horký, Anna Zunová

Obhajoba disertační práce

Mezinárodní teritoriální studia

29. 6. 2020 - Václav Lídl

 

Politologie

25. 6. 2020 - Lukáš Hájek

 

Moderní dějiny

29. 6. 2020 - Mikuláš Zvánovec

24. 6. 2020 - Kateřina Šimová

 

Sociologie

19. 6. 2020 - Kateřina Cidlinská

 

Veřejná a sociální politika

3. 6. 2020 - Ivan Langr

 

Ekonomie a finance/ Economics and Finance

17. 6. 2020 - Arshad Hayat - pokud se budete chtít obhajoby zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

  • obhajoba bude probíhat zde

13. 5. 2020 - Jana Votápková - pokud se budete chtít obhajoby zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

  • obhajoba bude probíhat zde

27. 5. 2020 - Tomáš Želinský - pokud se budete chtít obhajoby zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

  • obhajoba bude probíhat zde

27. 5. 2020 - Aleš Maršál -  pokud se budete chtít obhajoby zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

  • obhajoba bude probíhat zde

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY

Státní rigorózní zkoušky - náhradní termíny za zrušené březnové zkoušky

 

Bakalářské studium

Ekonomie a finance 5. 2. 2020

Economics and Finance 5. 2. 2020

Žurnalistika 23. 1. 2020

Sociologie a sociální politika 20. 1. 2020

Sociologie a sociální antropologie 20. 1. 2020

Mediální studia 20. 1. 2020 a 27. - 28. 1. 2020

Politologie a mezinárodní vztahy 20.1.2020

Mezinárodní teritoriální studia 27.1.2020

Teritorální studia 27.1.2020

Soudobé dějiny 27.1.2020

 

Navazující magisterské studium

Geopolitical Studies 31. 1. 2020

Ekonomie a finance  5. 2. 2020

Economics and Finance 5. 2. 2020

Žurnalistika 4. 2. 2020

Mediální studia 20. 1. 2020 a 27. - 28. 1. 2020

Public and Social Policy 22.1.2020

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 21.1.2020 - 22.1.2020

Mezinárodní vztahy 28.1.2020

Evropská studia 4.2.2020

Německá a rakouská studia 7.2.2020

Německá a středoevropská studia 7.2.2020

Politologie 23.1.2020

Severoamerická studia 23.1.2020

Rakouská a východoevropská studia 3.2.2020

International Masters in Economy, State and Society 3.2.2020

Central European Comparative Studies 3.2.2020

Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies 20.1.2020 - 23.1.2020

DOKTORSKÉ STUDIUM

Termín SDZ dle harmonogramu 25. 11. 2019 - 24. 1. 2020

Níže najdete oznámení o konání státní doktorské zkoušky či obhajoby disertační práce.

Státní doktorská zkouška

Ekonomie a finance

komise a harmonogram SDZ 22. 1. 2020 - 

Ehrenbergerová Dominika, Herman Dominik, De Batz Laure, Maršál Aleš

 

Moderní dějiny

SDZ 17. 1. 2020 - Barbora Chrzová

 

Mediální studia

SDZ 20. 1. 2020 - Petra Jansa

 

Mezinárodní vztahy

SDZ 21. 1. 2020 - Karolína Svobodová

 

Veřejná a sociální politika/Public and Social Policy

SDZ 23. 1. 2020 - Dina Abdelhafez, Emilija Tudjarovska Giorgjievska, Silvie Pýchová, Eddy Bruno Esien

Obhajoba disertační práce

Ekonomie a finance/ Economics and Finance

 

19. 2. 2020 - Martin Štěpánek

 

 6. 11. 2019 - Tomáš Adam

 

Mezinárodní teritoriální studia

10. 12. 2019 - Jiří Kocián

 

 

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V AK. ROCE 2018/2019

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2018/2019

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický e-mail ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

Státní zkoušky - podzimní termíny 2019

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

 

Bakalářské studium

 2. 9. 2019 - 30. 9. 2019

Navazující magisterské studium

 2. 9. 2019 - 30. 9. 2019

Doktorské studium

 9. 9. 2019 - 20. 9. 2019

Rigorózní zkoušky

14. 10. 2019 - 25. 10. 2019

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 2. 9.  2019 - 27. 9. 2019

Ekonomie a finance 9. - 10. 9. 2019, 10. 9. 2019

Economics and Finance 9. - 10. 9. 2019

Česko-německá studia 5.9.2019

Mediální studia 23. a 24. 9. 2019

Marketingová komunikace a PR 19. 9. 2019

Žurnalistika 17. 9. 2019

Politologie a mezinárodní vztahy  9. - 11. 9. 2019

Sociologie a sociální politika 11. - 12. 9. 2019

Sociologie a sociální antropologie 11. -12. 9. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 10. 9. 2019

Teritoriální studia 10. 9. 2019

Soudobé dějiny 10. 9. 2019

Politologie a veřejná politika 10. -  11. 9. 2019

 

Termín SZK dle harmonogramu 10. 6. 2019 - 21. 6. 2019

Ekonomie a finance 10. a 11. 6. 2019

Česko-německá studia 10. 6. 2019

Mediální studia 17. - 18. 6. 2019

Marketingová komunikace a PR 12. - 14. 6. 2019

Politologie a mezinárodní vztahy 10. - 13. 6. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 10. - 11.6.2019

Sociologie a sociální politika 12. a 13. 6. 2019

Sociologie a sociální antrolopologie 12. a 13. 6. 2019

Teritoriální studia 12. 6. 2019

Soudobé dějiny 12. 6. 2019

Politologie a veřejná politika 14. a 17. 6. 2019

 

 

Termín SZK dle harmonogramu 28. 1. 2019 - 8. 2. 2019

Ekonomie a finance               29.1.2019

Mediální studia (kombinovaná forma) 28.1.2019

Žurnalistika 4. 2. 2019

Marketingová komunikace a PR 5. 2. 2019

Sociologie a sociální politika 28. 1. 2019

Sociologie a sociální antropologie 28. 1. 2019

Politologie a mezinárodní vztahy 28. 1. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 4. 2. 2019

Teritoriální studia 4. 2. 2019

Soudobé dějiny 4. 2. 2019

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 2. 9. 2019 - 27. 9. 2019

Ekonomie a finance 16. - 17. 9. 2019

Economics and Finance 16. - 17. 9. 2019

Politologie 25. 9. 2019

Mediální studia 23. a 24. 9. 2019

Sociologie 16. 9. 2019 

Veřejná a sociální politika v prezenční a kombinované formě  17. - 18. 9. 2019

Mezinárodní vztahy 9. 9. 2019

Master in International Relations 9. 9. 2019

Žurnalistika 24. 9. 2019

Geopolitical Studies 20. 9. 2019

Veřejná a sociální politika v prezenční a kombinované formě 17. - 18. 9. 2019

Masters in Economy, State and Society 10. 9. 2019

Bezpečnostní studia 9. 9.  a 12. 9. 2019

Masters in International Security Studies 9. 9.  a 12. 9. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

Evropská studia 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

European Politics and Society 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

Central European Comparative Studies 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

Středoevropská komparativní studia 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

 

Termín SZK dle harmonogramu 17. 6. 2019 - 28. 6. 2019

Ekonomie a finance 19. 6. 2019

Mediální studia 24. - 26. 6. 2019

Žurnalistika 19. a 20. 6. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 17. 6. 2019

European Studies 17., 18. a 20. 6. 2019

European Politics and Society 17., 18. a 20. 6. 2019

Master in Area Studies 17., 18. a 20. 6. 2019

Německá a středoevropská studia 17. 6. 2019

Politologie 17. a 18. 6. 2019

Veřejná a sociální politika v prezenční a kombinované formě 19. - 20.6.2019

Bezpečnostní studia 17.6. a 20.6.2019 

Master in International Security Studies 17.6. a 20. 6. 2019

Sociologie 17. - 18. 6. 2019

Sociology in European Context 17. - 18. 6. 2019 a 27. 6. 2019

Veřejná a sociální politika (prezenční a kombinované studium) 19. - 20. 6. 2019

Mezinárodní vztahy 17. a 18. 6. 2019

 

 

 

Termín SZK dle harmonogramu 14.1.2019 - 25.1.2019

Ekonomie a finance       16.1.2019

Mediální studia (prezenční a kombinovaná forma) 23. a 24.1.2019

Žurnalistika 24. 1. 2019

Sociologie 21. 1. 2019

Veřejná a sociální politika 21. - 22. 1. 2019

Bezpečnostní studia 14. a 17. 1. 2019

Mezinárodní vztahy 15. 1. 2019

Politologie 23. 1. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 24. 1. 2019

Americká studia 24. 1. 2019

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia 29. 1. 2019

Německá a středoevropská studia 28. 1. 2019

Evropská studia 4. 2. 2019

Západoevropská studia 4. 2. 2019

DOKTORSKÉ STUDIUM

Termín SDZ dle harmonogramu 9. 9. 2019 - 20. 9. 2019

Veřejná a sociální politika

obhajoba Magdalena Mouralová - 16. 9. 2019

obhajoba Petr Stehlík - 16. 9. 2019

komise a harmonogram pro SDZ 16. 9. 2019 - Lucie Trlifajová

 

Mezinárodní teritoriální studia

obhajoba Jana Sehnálková - 17. 9. 2019

komise a harmonogram pro SDZ 17. 9. 2019 - Anna Simbartlová

 

Mediální studia

komise pro SDZ 16. 9. 2019 - Kateřina TurkováFrantišek GélaPetra JansaMiloš Hroch

 

Sociologie

obhajoba Magdaléna Gorčíková - 11. 10. 2019

obhajoba Pavel Kotlík - 11. 10. 2019

komise a harmonogram SDZ 19. 9. 2019 - Lucie Černá, Eva Válková, Kristián Šrám

 

Ekonomie

komise pro SDZ 19. 9. 2019  - Václav Brož, Olha Khymych, Matěj Nevrla, Matěj Opatrný, Tomáš Šestořád

komise pro obhajobu 9. 10. 2019 - Michala Moravcová

komise pro obhajobu 26. 9. 2019 - Jan Hájek

 

Mezinárodní vztahy

komise pro SDZ 24. 9. 2019 - Miroslava Thomka Kuľková, Vojtěch Bahenský

komise pro obhajobu 23. 9. 2019 - Katarína Svitková, Tomáš Bruner, Hana Oberpfalzerová, Kamil Christoph Klosek

komise pro obhajobu 24. 9. 2019 - Ivana Karásková, Jan Beneš

 

 

 

Termín SDZ dle harmonogramu 20. 5. 2019 - 31. 5. 2019

Ekonomie

komise pro SDZ 22. 5. 2019 - Jan Žáček, Martin Štěpánek

komise pro obhajobu 22. 5. 2019 - Lukáš Rečka

komise pro obhajobu 4. 6. 2019 - František Čech 

 

Mezinárodní vztahy

komise pro SDZ 25. 6. 2019 - Ekaterina Anayeva

komise pro obhajobu 25. 6. 2019 - Ondřej Kaleta

komise pro obhajobu 16. 5. 2019 - Aleš Karmazin

 

Politologie

komise pro SDZ 28. 5. 2019 - Lukáš Hájek, Jacob Alan Maze

 

Moderní dějiny

komise pro SDZ 31. 5. 2019 - Barbora Menclová

 

Mediální studia

komise pro obhajobu 4. 6. 2019 - Radka Connelly Kohutová

komise pro obhajobu 4. 6. 2019 - Filip Huněk

 

Sociologie

komise pro SDZ 24. 5. 2019 - Petr Hanzal, Markéta Mazáková Šetinová, Jitka Wirthová, Ivan Petrúšek

 

Termín SDZ dle harmonogramu 14. 1. 2019 - 25. 1. 2019

 

Mezinárodní vztahy

komise pro obhajobu 22. 3. 2019 - Sarah Komasová

komise pro SDZ 15. 2. 2019 - Ekaterina Ananyeva

 

Mediální studia

komise pro SDZ 18. 1. 2019 - Martina Topinková, Kristýna Vysloužilová

komise pro SDZ 22. 1. 2019 - Petra Audy

komise pro obhajobu 28. 1. 2019 - Veronika Skalecká

 

Mezinárodní teritoriální studia

obhajoba Miguel Haubrich Seco - 19. 12. 2018

obhajoba Pavel Dvořák - 1. 4. 2019

obhajoba Lukáš Janura - 1. 4. 2019

 

 

Ekonomie

komise pro SDZ 23.1.2019  Barbora Malinská, Yao Wang, Jindřich Matoušek

obhajoba Václav Korbel - 13. 3. 2019

obhajoba Simona Malovaná - 20. 3. 2019

 

Veřejná a sociální politika

SDZ 22. 1. 2019 - Martina Štěpánková Štýbrová, Markéta Havelková

 

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY