Státní závěrečné zkoušky

TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V AK. ROCE 2021/2022

Termíny státních závěrečných zkoušek jsou dány Harmonogramem akademického roku 2021/2022

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický e-mail ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

Státní zkoušky - letní semestr

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

 

Bakalářské studium

 6. 6. 2022 až 17. 6. 2022

Navazující magisterské studium

13. 6. 2022 až 24. 6. 2022

Doktorské studium

 23. 5. 2022 až 3. 6. 2022

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu: 6. 6. 2022 až 17. 6. 2022

Mezinárodní teritoriální studia 6.-8.6.2022

Teritoriální studia 6.-8.6.2022

Soudobé dějiny 6.-8.6.2022

Politologie a mezinárodní vztahy 6.-9.6.2022 (změna ve složení 9.6.2022)

Česko-německá studia 7.6.2022

Sociologie a sociální politika 7.6.2022

Sociologie a sociální antropologie 7.6.2022

Ekonomie a finance 7.-8.6.2022

Politologie a veřejná politika 8.-9.6.2022

Žurnalistika 9.-10.6., 13.-14.6.2022

Marketingová komunikace a PR 9.-10.6., 15.-16.6.2022

Mediální studia 9.-10.6., 15.-16.6.2022

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu: 13. 6. 2022 až 24. 6. 2022

Politologie 13.-14.6.2022

Sociologie 13.-14.6.2022

Sociology in European Context 13.-14.6.2022

Mezinárodní vztahy 13.-14.6.2022

Ekonomie a finance 15.6.2022

Veřejná a sociální politika prezenční forma 15.-16.6.2022

Veřejná a sociální politika kombinovaná forma 15.-16.6.2022

Society, Communication and Media 16.6.2022

Evropská studia 16.6.2022

Západoevropská studia 16.6.2022

Teritoriální studia 16. a 20.6.2022

Německá a středoevropská studia 16. a 20.6.2022

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 16. a 20.6.2022

International Masters in Economy, State and Society 16. a 20.6.2022

Balkan, Eurasian and Central European Studies 16. a 20.6.2022

Geopolitical Studies 17.6.2022

Žurnalistika 17. a 20.6.2022

Bezpečnostní studia 20. a 22.6.2022

Strategická komunikace 21.6.2022

Mediální studia 22.-24.6.2022

Státní doktorské zkoušky

Termín SZZk dle harmonogramu: 23. 5. 2022 až 3. 6. 2022

 

Mezinárodní teritoriální studia 

23. 5. 2022 od 14:30, IMS, Pekařská 10, Praha 5, místnost 222

 

Moderní dějiny 

23. 5. 2022 od 10:00, IMS, Pekařská 10, Praha 5, místnost 222

 

Sociologie

 26. 5. 2022 od 14:00, ISS, Pekařská 16, Praha 5, místnost 405

 

Public and Social Policy

25. 5. 2022 od 13:00, CESES, Voršilská 144/1, Praha 1, místnost 508 

 

Ekonomie a finance 

31. 5. 2022 od 9:30, IES, Opletalova 1606/26, Praha 1, místnost 105

 

Politologie

24. 5. 2022 od 9:00, IPS, Pekařská 16, Praha 5, místnost 405

Obhajoby disertačních prací

Mezinárodní teritoriální studia

23. 5. 2022 - Barbora Čapinská

 

Public and Social Policy

25. 5. 2022 - Sokhna Adele Rosalie Ndiaye

 

Economics and Finance

15. 6. 2022 - Yao Wang

 

Mezinárodní vztahy

13. 6. 2022 - Vojtěch Bahenský

 

Political Science

25. 7. 2022 - Peter Wedekind

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu: 17. 1. 2022 až 28. 1. 2022

Mediální studia 24.01.2022

Česko-německá studia 24.01.2022

Ekonomie a finance 24.01.2022

Politologie a veřejná politika 24.01.2022

Politologie a mezinárodní vztahy 24.01.2022

Sociologie a sociální politika 24.01.2022

Sociologie a sociální antropologie 24.1.2022

Politics, Philosophy and Economics 26.01.2022

Marketingová komunikace a public relations 26.01.2022

Žurnalistika 27.01.2022

Mezinárodní teritoriální studia 27.01.2022 (změna ve složení 27.01.2022)

Teritoriální studia 27.01.2022 (změna ve složení 27.01.2022)

Soudobé dějiny 27.01.2022 (změna ve složení 27.01.2022)

 

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu: 24. 1. 2022 až 4. 2. 2022

Geopolitical Studies 24.01.2022

Teritoriální studia 24.-25.01.2022 a 28.01.2022 (změna ve složení 25.01.202228.01.2022)

Středoevropská komparativní studia 24.01.2022

Bezpečnostní studia 24.-26.01.2022

Master in Security Studies 24.-26.01.2022

Mezinárodní teritoriální studia 25.01.2022 a 28.01.2022 (změna ve složení 25.01.202228.01.2022)

Ekonomie a finance 26.01.2022

Politologie 26.01.2022 

Veřejná a sociální politika prezenční forma 26.-27.01.2022 (změna ve složení 27.01.2022)

Veřejná a sociální politika kombinovaná forma 26.-27.01.2022 (změna ve složení 27.01.2022)

Mezinárodní vztahy 27.01.2022

Master in International Relations 27.01.2022

Master in Area Studies 28.01.2022 (změna ve složení 28.01.2022)

International Economic and Political Studies 31.01.2022

Society, Communication and Media 31.01.2022

Sociologie 31.01.2022 a 01.02.2022 (změna ve složení 31.01.2022 a 01.02.2022)

Sociology in European Context 31.01.2022 a 01.02.2022 (změna ve složení 31.01.2022 a 01.02.2022)

Mediální studia 01.02.2022

Německá a středoevropská studia 03.02.2022

Středoevropská komparativní studia 03.02.2022

Žurnalistika 03.-04.02.2022

Státní doktorské zkoušky

Termín SZZk dle harmonogramu: 10. 1. 2022 až 21. 1. 2022

 

Veřejná a sociální politika / Public and Social Policy

19. 1. 2022 od 9:00, CESES, Voršilská 144/1, Praha 1, místnost 508

 

Sociologie

20. 1. 2022 od 15:00, ISS, Pekařská 641/16, Praha 5, místnost 405

 

Mezinárodní vztahy

10. 2. 2022 od 13:00,  IPS FSV UK, Pekařská 16, Praha 5, místnost 405

 

Obhajoby disertačních prací

Mediální a komunikační studia

25. 2. 2022 - Ondřej Trunečka

 

Veřejná a sociální politika/Public and Social Policy

28. 2. 2022 - Ondřej Kopečný

 

Ekonomie a finance

9. 3. 2022 - Vědunka Kopečná

 

Mezinárodní vztahy

11. 3. 2022 - Lukáš Kantor

 

Sociology

22. 4. 2022 - José Hildo de Oliveira Filho

 

 

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu: 6. 9. 2021 až 17. 9. 2021

Politologie a veřejná politika 6. a 8 .9. 2021

Politologie a mezinárodní vztahy 6. - 7. 9. 2021

Mediální studia 13. 9. 2021

Česko-německá studia 15. 9. 2021

Sociologie a sociální politika 13. a 14. 9. 2021 (změna ve složení 13. 6. 2021)

Sociologie a sociální antropologie 13. a 14. 9.2 021 (změna ve složení 13. 6. 2021)

Mezinárodní teritoriální studia 13. a 14. 9. 2021

Teritoriální studia 13. a 14. 9. 2021

Soudobé dějiny 13. a 14. 9. 2021

Marketingová komunikace a public relations 15. a 16. 9. 2021

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu: 13. 9. 2021 až 24. 9. 2021

Geopolitical Studies  13. 9. 2021

International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies  13. a 15. 9. 2021

Master in International Relations 13. - 15. 9. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 14. - 15. a 20. 9. 2021, 21. 9. 2021

Teritoriální studia 14. - 15. 9. 2021, 21. 9. 2021

Středoevropská komparativní studia 14. 9. 2021

Mezinárodní vztahy 13. - 15. 9. 2021

Bezpečnostní studia 20. a 22. 9. 2021

Veřejná a sociální politika prezenční forma 20. - 21. 9. 2021

Veřejná a sociální politika kombinovaná forma 20. a 21. 9. 2021

Sociologie 20. a 21. 9. 2021

Mediální studia 20. a 21. 9. 2021 

Sociology in European Context 20. a 21. 9. 2021

Politologie 21. 9. 2021

Žurnalistika 21. 9. 2021

Master in Security Studies 20. a 22. 9. 2021, 21. 9. 2021

International Masters in Economy, State and Society  21. - 23. 9. 2021

Balkan, Eurasian and Central European Studies, European Politics and Society 21. - 23. 9. 2021

Německá a středoevropská studia 24. 9. 2021

Society, Communication and Media 22. 9. 2021 

Státní doktorské zkoušky

Termín SDZ dle harmonogramu: 6. 9. 2021 až 17. 9. 2021

Ekonomie a finance

15. 9. 2021 od 15:00, IES, Opletalova 1606/26, Praha 1, místnost 109 a on-line zde.

Veřejná a sociální politika

16. 9. 2021 od 9:00, CESES, Voršilská 144/1, Praha 1

Mezinárodní teritoriální studia

15. 9. 2021 od 9:00, IMS FSV UK, Pekařská 10, Praha 5, místnost 222

Moderní dějiny

13. 9. 2021 od 11:00, IMS FSV UK, Pekařská 10, Praha 5, místnost 222

Sociologie

16. 9. 2021 od 10:00, ISS FSV UK, Pekařská 16, Praha 5, místnost 405

Politologie

15. 9. 2021 od 10:00, IPS FSV UK, Pekařská 16, Praha 5, místnost 301 a on-line zde.

Mezinárodní vztahy

23. 9. 2021 od 13:00,  IPS FSV UK, Pekařská 16, Praha 5, místnost 313 a on-line zde.

Obhajoby disertačních prací

Mezinárodní teritoriální studia

15. 10. 2021  Lucie Kadlecová, Jiří Kocián

Moderní dějiny

13. 9. 2021  Nikola Karasová

22. 9. 2021 Barbora Skálová

22. 11. 2021  Jiří Pondělíček

Veřejná a sociální politika/Public and Social Policy

16. 9. 2021 Dina Abdelhafez, Eddy Bruno Esien, Emilija Tudjarovska Gjorgjievska

7. 12. 2021 Olga Angelovská

Ekonomie a finance

15. 9. 2021 Jan Žáček, obhajoba bude probíhat hybridně v místnosti č. 314 a on-line zde

22. 9. 2021 Hana Hejlová, obhajoba bude probíhat hybridně v místnosti č. 314 a on-line zde 

27. 10. 2021 Matěj Opatrný

Politologie

21. 9. 2021 Tomáš Halamka, obhajoba bude probíhat hybridně v místnosti č. 312 a on-line zde

30. 11. 2021 Vendula Prokůpková, obhajoba bude probíhat hybridně v místnosti č. 405 a on-line zde

Mediální a komunikační studia

27. 9. 2021 Petra Audy Martínek

3. 11. 2021 Kateřina Turková, obhajoba bude probíhat na IKSŽ v místnosti h212

4. 11. 2021 Kristina Zábrodská, obhajoba bude probíhat na IKSŽ v místnosti h105

18. 11. 2021 Martina Topinková

 

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 7. 6. 2021 - 18. 6. 2021

Ekonomie a finance 8.- 9. 6. 2021

Česko-německá studia 17. 6. 2021

Politologie a veřejná politika 17. a 18. 6. 2021

Politologie a mezinárodní vztahy 14. 6. 2021 - 17. 6. 2021

Sociologie a sociální politika 15. a 16. 6. 2021

Sociologie a sociální antropologie 15. a 16. 6. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 14.-16. 6. 2021 (změna ve složení 15. 6. 2021)

Teritoriální studia 14.-16. 2021

Soudobé dějiny 14.-16. 6. 2021

Mediální studia 16.-17.6.2021

 

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 14. 6. 2021 - 25. 6. 2021

Ekonomie a finance 16. 6. 2021

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 23. - 24. 6. 2021

Public and Social Policy 23. - 24. 6. 2021

Mezinárodní vztahy 22. - 23. 6. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 21., 22., 23. a 25. 6. 2021

Teritoriální studia 21., 22., 23. a 25. 6. 2021

Středoevropská komparativní studia 21., 22., 23. a 25. 6. 2021

International Masters in Economy, State and Society 21., 22., 23. a 25. 6. 2021

Bezpečnostní studia 21. a 24. 6. 2021

Německá a středoevropská studia 24. 6. 2021

Sociology in European Context 21. 6. 2021

Sociologie 21. 6. 2021

Mediální studia 23., 24., a 25. 6. 2021

Státní doktorské zkoušky

Termín SDZ dle harmonogramu 17. 5. 2021 až 4. 6. 2021

Ekonomie a finance

18. 5. 2021

Politologie/Political Science

18. 5. 2021 

Mediální a komunikační studia

20. 5. 2021 

Sociologie/Sociology

20. 5. 2021 

Mezinárodní teritoritální studia

4. 6. 2021 

Obhajoby disertačních prací

Politologie/Political Science

15. 6. 2021 - Jacob Alan Maze

 • obhajoba bude probíhat zde

 

Ekonomie a finance

16. 6. 2021 - Hana Džmuráňová

 

Mediální a komunikační studia

20. 5. 2021 - Miloš Hroch

 

Moderní dějiny

28. 6. 2021 - Tomáš Malínek

 

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 25. 1. 2021 - 5. 2. 2021

Ekonomie a finance 27. 1. 2021

Politologie a veřejná politika 26. 1. 2021

Politologie a mezinárodní vztahy 25. - 26. 1. 2021

Sociologie a sociální politika 3. 2. 2021

Sociologie a sociální antropologie 3. 2. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 1. 2. 2021

Teritoriální studia 1. 2. 2021

Soudobé dějiny 1. 2. 2021

Mediální studia 4. 2. 2021

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 2. 2021 - 12. 2. 2021

Ekonomie a finance 3. 2. 2021

Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies 1. a 3. 2. 2021

International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies 1. a 3. 2. 2021

Politologie 2. 2. 2021

Německá a středoevropská studia 11. 2. 2021

Mezinárodní vztahy 2. - 3. 2. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 4. - 5. 2. 2021; (změna ve složení: 4. 2. 2021)

Středoevropská komparativní studia 4. - 5. 2. 2021

European Politics and Society 4. - 5. 2. 2021; (změna ve složení: 4. 2. 2021)

Master in Area Studies 4. - 5. 2. 2021; (změna ve složení: 4. 2. 2021)

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 10. - 11. 2. 2021

Public and Social Policy 10. - 11. 2. 2021

Mediální studia 9. - 10. 2. 2021

Sociologie 8. - 9. 2. 2021

Sociology in European Context 8. - 9. 2. 2021

Doktorské studium

Termín SDZ dle harmonogramu 23. 11. 2020 až 22. 1. 2021

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

Ekonomie a finance

15. 12. 2020 

Mediální a komunikační studia

16. 3. 2021 - Kristýna Vysloužilová


11. 3. 2021 - Lucie Šťastná

 • obhajoba bude probíhat zde

4. 3. 2021 - Tereza Fousek Krobová

 • obhajoba bude probíhat zde

Mezinárodní teritoriální studia

22. 1. 2021 

Politologie/Political Science

15. 12. 2020 - Andrej Semenov

 • obhajoba bude probíhat zde
 

Ekonomie a finance/Economics and Finance

5. 5. 2021 - Barbora Štěpánková

 • obhajoba bude probíhat zde

21. 4. 2021 - Petra Valíčková

 • obhajoba bude probíhat zde

17. 3. 2021 - Adam Kučera

 • obhajoba bude probíhat zde

10. 3. 2021 - Laure de Batz

 • obhajoba bude probíhat zde

2. 12. 2020 - Petr Polák

 • obhajoba bude probíhat zde

16. 12. 2020 - Miroslav Palanský

 • obhajoba bude probíhat zde
 

Mezinárodní vztahy

15. 1. 2021 - Miroslava Kuľková

 • obhajoba bude probíhat zde
 

Sociologie

16. 4. 2021 - Romana Marková Volejníčková

                     Jitka Wirthová

 • obhajoby budou probíhat zde

 

 

 

 

Rigorózní zkoušky

Termín státních rigorózních zkoušek dle harmonogramu 8. 3. 2021 - 19. 3. 2021