Státní závěrečné zkoušky

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V AK. ROCE 2017/2018

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2017/2018

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický email ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

Státní zkoušky - zimní termíny 2018

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

22. 1. 2018 - 9. 2. 2018

Bakalářské studium

22. 1. 2018 - 26. 1. 2018

Magisterské studium

29. 1. 2018 -  9. 2. 2018

Doktorské studium

22. 1. 2018 - 26. 1. 2018

Rigorózní zkoušky

16. 10. 2017 - 27. 10. 2017

 12. 3. 2018 -   23.  3. 2018

 

Bakalářské studium

Žurnalistika prezenční forma 23.1. 2018

Politologie a mezinárodní vztahy 22. 1. 2018

Sociologie a sociální politika 22. 1. 2018

Sociologie a sociální antropologie 22. 1. 2018

Marketingová komunikace a PR (prezenční forma) 22. 1. 2018

Navazující magisterské studium

Žurnalistika prezenční forma 29. 1. 2018

Mezinárodní vztahy 30. 1. 2018

Sociologie 29. 1. 2018

Německá a středoevropská studia 31. 1. 2018

Veřejná a sociální politika (prezenční a kombinovaná forma) 29. a 30. 1. 2018

Politologie 5. 2. 2018

Doktorské studium

Ekonomie

komise pro obhajobu

Maritna Jašová 20. 12. 2017 

komise pro SDZ 25. 1. 2018

 

Mezinárodní vztahy

komise pro obhajobu

Petra Ruffer-Lustigová  21. 12. 2017

komise pro SDZ 25. 1. 2018 - Hana Oberfalzerová, Ivana Miková

 

Politologie 

komise pro SDZ 26. 1. 2018

 

Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia

komise a harmonogram pro SDZ 22. 1. 2018 - Nikola Karasová, Jiří Pondělíček

 

Veřejná a sociální politika

komise pro obhajobu

Steven Gawthorpe 22. 1. 2018

 

Mediální studia

komise pro SDZ 22. 1. 2018 - Jan Zápotocký 

komise pro SDZ 22. 1. 2018 - Marta Chladová

komise pro SDZ 22. 1. 2018 - Tereza Krobová

komise pro SDZ 23. 1. 2018 - Jan Podzimek

komise pro SDZ 23. 1. 2018 - Štěpán Soukeník 

komise pro SDZ 24. 1. 2018 - Lucie Osvaldová 

 

Sociologie

komise pro SDZ 25. 1. 2018 - Jan Kozubík

 

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia    24. 10. 2017

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2017/2018

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický email ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Mediální studia (kombinovaná forma) 11. 9. 2017
Žurnalistika (prezenční forma) 14. až 16. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Ekonomie a finance 13. 6. ; 14. 6. a 15. 6. 2017
Marketingová komunikace a PR (prezenční forma) 19. až 21. 6. 2017
Česko-německá studia 13. 6. 2017 | 5. 9. 2017
Politologie a mezinárodní vztahy 12. - 16. 6. 2017 4. 9. 2017
Sociologie a sociální politika 12. a 13. 6. 2017 | 11. 9. 2017
Sociologie a sociální antropologie 12. a 13. 6. 2017 |11. 9. 2017 
Mezinárodní teritoriální studia 12. - 14. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Teritoriální studia 12. - 14. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Soudobé dějiny 12. - 14. 6. 2017

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Žurnalistika (prezenční forma) 12. 9. 2017 | 19. 9. 2017
Ekonomie a finance 21. 6. a 22. 6. 2017
Veřejná a sociální politika (prezenční a kombinovaná forma) 13. 9. 2017
Public and social policy 13. 9. 2017
Veřejná a sociální politika 16., 20., 22. a 23. 6. 2017
Mezinárodní vztahy 19. 6. a 20. 6. 2017 11. 9. 2017
Politologie 19. 6. a 20. 6. 2017 | 5. 9. 2017
Evropská studia 19. 6. 2017 20. 9. 2017
European Studies 19. 6. 2017
Západoevropská studia 20. 6. 2017
Americká studia 26. 6. 2017 | 6. 9. a 12. 9. a 26. 9. 2017, změna 26. 9. 2017
Česko-německá studia 5. 9. 2017
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 27. a 28. 6. 2017
Německá a rakouská studia 27. 6. 2017
Sociologie 19. - 20. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Bezpečnostní studia 23. - 26. 6. 2017
Sociology in European context 23. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 28. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Mediální studia - prezenční, kombinovaná forma 19. 9. 2017
Transatlantic studies 27. 9. 2017
   

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Sociologie    
komise pro obhajobu komise pro obhajobu komise pro obhajobu
Petr Soukup 19. 5. 2017 Jindra Veselská 19. 5. 2017 Johana Chylíková 19. 5. 2017 
komise pro obhajobu komise pro obhajobu komise pro obhajobu
Veronika Frantová 21. 9. 2017 Karel Hlaváček 21.9.2017 Jindra Veselská 21. 9. 2017
komise SDZ 22. 5. 2017 harmonogram SDZ 22. 5. 2017 komise SDZ 14. 9. 2017
Ekonomie  
komise k obhajobě 19. 6. 2017 komise k obhajobě 7. 6. 2017
Tomáš Sedláček Jiří Schwarz
komise SDZ 23. 5. 2017 komise SDZ 27. 9. 2017

komise k obhajobě 27. 9. 2017

 
Tomáš Křehlík  
Politologie    
komise SDZ 14. 9. 2017 komise k obhajobě 16. 6. 2017 komise SDZ 23. 5. 2017
  Marián Sekerák  
Mezinárodní vztahy    
komise k obhajobě 28.6.2017 komise SDZ 25. 5. 2017 komise SDZ 21. 9. 2017
Tomáš Dopita    
komise k obhajobě 13. 9. 2017 komise k obhajobě 13. 9. 2017 komise k obhajobě 21. 9. 2017
Petr Binhack Nuno Morgado Vilém Řehák
komise k obhajobě 21. 9. 2017 komise k obhajobě 21. 9. 2017 komise k obhajobě 22. 9. 2017 
Michal Smetana  Petr Špelda Jan Daniel
Mezinárodní teritoriální studia, Moderní dějiny  
harmonogram 30. 5. 2017 harmonogram 12. 9. 2017
Mediální studia    
komise 26. 5. 2017 komise 26. 5. 2017 komise SDZ 15. 9. 2017
    Macková, Trunečka, Hanzal
Komise k obhajobě 19.9.2017 Komise k obhajobě  22. 9. 2017  
Švelch Teplá   
Veřejná a sociální politika, Public and Social Policy
komise 21. 6. 2017

 

 

 

Lednové a únorové termíny 2017

Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

23. 1. 2017 - 10. 2. 2017

Bakalářské studium

23. 1. 2017 - 27. 1. 2017

Magisterské studium

1. 2. 2017 - 10. 2. 2017

Doktorské studium

23. 1. - 27. 1. 2017

Rigorózní zkoušky

13. 3. 2017 - 24. 3. 2017

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Politologie a mezinárodní vztahy komise 24.1.2017
Sociologie a sociální politika komise 23. 1. 2017
Česko-německá studia komise 1. 2. 2017
Mezinárodní teritoriální studia komise 23. 1. 2017
Teritoriální studia komise 23. 1. 2017
Ekonomie a finance komise 25. 1. 2017
Marketingová komunikace a public relations komise 23. 1. 2017
Žurnalistika komise 24. 1. 2017
Mediální studia - kombinovaná forma komise 23. 1. 2017

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Evropská studia, Západoevropská studia, European Studies komise 6.-8. 2. 2017
Sociologie komise 1. 2. 2017
Politologie komise 6.2.2017
Balkánská, Euroasijská a středoevropská studia komise 3. 2. 2017
Německá a rakouská studia komise 1. 2. 2017
Ekonomie a finance komise 8. 2. 2017
Žurnalistika komise 2.2. 2017
Mezinárodní vztahy komise 9. 2. 2017
Žurnalistika - prezenční forma komise 6. - 7. 2. 2017
Mediální studia - prezenční, kombinovaná forma komise 6. - 7. 2. 2017
Bezpečnostní studia komise 9. 2. 2017

 

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Americká studia komise 20. 3. 2017
Ekonomie komise 22. 3. 2017
Bezpečnostní studia komise 23. 3. 2017
Mediální studia komise 31. 3. 2017

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studi 23. 1. 2017      
Politologie 24. 1. 2017      
Ekonomie 23. 1. 2017 1. 3. 2017 5. 4. 2017 19. 4. 2017
Mediální studia 25. 1. 2017 23. 1. 2017    
Veřejná a sociální politika 7. 2. 2017      
Sociologie 26. 1. 2017