Státní závěrečné zkoušky

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V AK. ROCE 2020/2021

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2020/2021

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický e-mail ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

Státní zkoušky - letní termíny

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

 

Bakalářské studium

 6. 9. 2021 až 17. 9. 2021

Navazující magisterské studium

13. 9. 2021 až 24. 9. 2021

Doktorské studium

6. 9. 2021 až 17. 9. 2021

Rigorózní zkoušky

11. 10. 2021 až 22. 10. 2021

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu: 6. 9. 2021 až 17. 9. 2021

Politologie a veřejná politika 6. a 8 .9. 2021

Politologie a mezinárodní vztahy 6. - 7. 9. 2021

Mediální studia 13. 9. 2021

Česko-německá studia 15. 9. 2021

Sociologie a sociální politika 13. a 14. 9. 2021 (změna ve složení 13. 6. 2021)

Sociologie a sociální antropologie 13. a 14. 9.2 021 (změna ve složení 13. 6. 2021)

Mezinárodní teritoriální studia 13. a 14. 9. 2021

Teritoriální studia 13. a 14. 9. 2021

Soudobé dějiny 13. a 14. 9. 2021

Marketingová komunikace a public relations 15. a 16. 9. 2021

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu: 13. 9. 2021 až 24. 9. 2021

Geopolitical Studies  13. 9. 2021

International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies  13. a 15. 9. 2021

Master in International Relations 13. - 15. 9. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 14. - 15. a 20. 9. 2021, 21. 9. 2021

Teritoriální studia 14. - 15. 9. 2021, 21. 9. 2021

Středoevropská komparativní studia 14. 9. 2021

Mezinárodní vztahy 13. - 15. 9. 2021

Bezpečnostní studia 20. a 22. 9. 2021

Veřejná a sociální politika prezenční forma 20. - 21. 9. 2021

Veřejná a sociální politika kombinovaná forma 20. a 21. 9. 2021

Sociologie 20. a 21. 9. 2021

Mediální studia 20. a 21. 9. 2021 

Sociology in European Context 20. a 21. 9. 2021

Politologie 21. 9. 2021

Žurnalistika 21. 9. 2021

Master in Security Studies 20. a 22. 9. 2021, 21. 9. 2021

International Masters in Economy, State and Society  21. - 23. 9. 2021

Balkan, Eurasian and Central European Studies, European Politics and Society 21. - 23. 9. 2021

Německá a středoevropská studia 24. 9. 2021

Society, Communication and Media 22. 9. 2021 

Státní doktorské zkoušky

Termín SDZ dle harmonogramu: 6. 9. 2021 až 17. 9. 2021

Ekonomie a finance

15. 9. 2021 od 15:00, IES, Opletalova 1606/26, Praha 1, místnost 109 a on-line zde.

Veřejná a sociální politika

16. 9. 2021 od 9:00, CESES, Voršilská 144/1, Praha 1

Mezinárodní teritoriální studia

15. 9. 2021 od 9:00, IMS FSV UK, Pekařská 10, Praha 5, místnost 222

Moderní dějiny

13. 9. 2021 od 11:00, IMS FSV UK, Pekařská 10, Praha 5, místnost 222

Sociologie

16. 9. 2021 od 10:00, ISS FSV UK, Pekařská 16, Praha 5, místnost 405

Politologie

15. 9. 2021 od 10:00, IPS FSV UK, Pekařská 16, Praha 5, místnost 301 a on-line zde.

Mezinárodní vztahy

23. 9. 2021 od 13:00,  IPS FSV UK, Pekařská 16, Praha 5, místnost 313 a on-line zde.

Obhajoby disertačních prací

Moderní dějiny

13. 9. 2021  Nikola Karasová

22. 9. 2021 Barbora Skálová

Public and Social Policy

16. 9. 2021 Dina Abdelhafez, Eddy Bruno Esien, Emilija Tudjarovska Gjorgjievska

Ekonomie a finance

15. 9. 2021 Jan Žáček, obhajoba bude probíhat hybridně v místnosti č. 314 a on-line zde

22. 9. 2021 Hana Hejlová, obhajoba bude probíhat hybridně v místnosti č. 314 a on-line zde 

Politologie

21. 9. 2021 Tomáš Halamka, obhajoba bude probíhat hybridně v místnosti č. 312 a on-line zde

Mediální a komunikační studia

27. 9. 2021 Petra Audy Martínek

 

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 7. 6. 2021 - 18. 6. 2021

Ekonomie a finance 8.- 9. 6. 2021

Česko-německá studia 17. 6. 2021

Politologie a veřejná politika 17. a 18. 6. 2021

Politologie a mezinárodní vztahy 14. 6. 2021 - 17. 6. 2021

Sociologie a sociální politika 15. a 16. 6. 2021

Sociologie a sociální antropologie 15. a 16. 6. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 14.-16. 6. 2021 (změna ve složení 15. 6. 2021)

Teritoriální studia 14.-16. 2021

Soudobé dějiny 14.-16. 6. 2021

Mediální studia 16.-17.6.2021

 

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 14. 6. 2021 - 25. 6. 2021

Ekonomie a finance 16. 6. 2021

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 23. - 24. 6. 2021

Public and Social Policy 23. - 24. 6. 2021

Mezinárodní vztahy 22. - 23. 6. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 21., 22., 23. a 25. 6. 2021

Teritoriální studia 21., 22., 23. a 25. 6. 2021

Středoevropská komparativní studia 21., 22., 23. a 25. 6. 2021

International Masters in Economy, State and Society 21., 22., 23. a 25. 6. 2021

Bezpečnostní studia 21. a 24. 6. 2021

Německá a středoevropská studia 24. 6. 2021

Sociology in European Context 21. 6. 2021

Sociologie 21. 6. 2021

Mediální studia 23., 24., a 25. 6. 2021

Státní doktorské zkoušky

Termín SDZ dle harmonogramu 17. 5. 2021 až 4. 6. 2021

Ekonomie a finance

18. 5. 2021

Politologie/Political Science

18. 5. 2021 

Mediální a komunikační studia

20. 5. 2021 

Sociologie/Sociology

20. 5. 2021 

Mezinárodní teritoritální studia

4. 6. 2021 

Obhajoby disertačních prací

Politologie/Political Science

15. 6. 2021 - Jacob Alan Maze

 • obhajoba bude probíhat zde

 

Ekonomie a finance

16. 6. 2021 - Hana Džmuráňová

 

Mediální a komunikační studia

20. 5. 2021 - Miloš Hroch

 

Moderní dějiny

28. 6. 2021 - Tomáš Malínek

 

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 25. 1. 2021 - 5. 2. 2021

Ekonomie a finance 27. 1. 2021

Politologie a veřejná politika 26. 1. 2021

Politologie a mezinárodní vztahy 25. - 26. 1. 2021

Sociologie a sociální politika 3. 2. 2021

Sociologie a sociální antropologie 3. 2. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 1. 2. 2021

Teritoriální studia 1. 2. 2021

Soudobé dějiny 1. 2. 2021

Mediální studia 4. 2. 2021

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 2. 2021 - 12. 2. 2021

Ekonomie a finance 3. 2. 2021

Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies 1. a 3. 2. 2021

International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies 1. a 3. 2. 2021

Politologie 2. 2. 2021

Německá a středoevropská studia 11. 2. 2021

Mezinárodní vztahy 2. - 3. 2. 2021

Mezinárodní teritoriální studia 4. - 5. 2. 2021; (změna ve složení: 4. 2. 2021)

Středoevropská komparativní studia 4. - 5. 2. 2021

European Politics and Society 4. - 5. 2. 2021; (změna ve složení: 4. 2. 2021)

Master in Area Studies 4. - 5. 2. 2021; (změna ve složení: 4. 2. 2021)

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 10. - 11. 2. 2021

Public and Social Policy 10. - 11. 2. 2021

Mediální studia 9. - 10. 2. 2021

Sociologie 8. - 9. 2. 2021

Sociology in European Context 8. - 9. 2. 2021

Doktorské studium

Termín SDZ dle harmonogramu 23. 11. 2020 až 22. 1. 2021

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

Ekonomie a finance

15. 12. 2020 

Mediální a komunikační studia

16. 3. 2021 - Kristýna Vysloužilová


11. 3. 2021 - Lucie Šťastná

 • obhajoba bude probíhat zde

4. 3. 2021 - Tereza Fousek Krobová

 • obhajoba bude probíhat zde

Mezinárodní teritoriální studia

22. 1. 2021 

Politologie/Political Science

15. 12. 2020 - Andrej Semenov

 • obhajoba bude probíhat zde
 

Ekonomie a finance/Economics and Finance

5. 5. 2021 - Barbora Štěpánková

 • obhajoba bude probíhat zde

21. 4. 2021 - Petra Valíčková

 • obhajoba bude probíhat zde

17. 3. 2021 - Adam Kučera

 • obhajoba bude probíhat zde

10. 3. 2021 - Laure de Batz

 • obhajoba bude probíhat zde

2. 12. 2020 - Petr Polák

 • obhajoba bude probíhat zde

16. 12. 2020 - Miroslav Palanský

 • obhajoba bude probíhat zde
 

Mezinárodní vztahy

15. 1. 2021 - Miroslava Kuľková

 • obhajoba bude probíhat zde
 

Sociologie

16. 4. 2021 - Romana Marková Volejníčková

                     Jitka Wirthová

 • obhajoby budou probíhat zde

 

 

 

 

Rigorózní zkoušky

Termín státních rigorózních zkoušek dle harmonogramu 8. 3. 2021 - 19. 3. 2021

 

 

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Ekonomie a finance 8. - 9. 9. 2020

Politologie a mezinárodní vztahy 7. - 9. 9. 2020

Mediální studia 14. 9. 2020

Mezinárodní teritoriální studia 9. - 10. 9. 2020

Teritoriální studia 9. - 10. 9. 2020

Soudobé dějiny 9. - 10. 9. 2020

Česko-německá studia 14. 9. 2020

Politologie a veřejná politika 15. -  16. 9. 2019

Sociologie a sociální politika 24. 9. 2020

Sociologie a sociální politika 25. 9. 2020

Sociologie a sociální antropologie 24. - 25. 9. 2020

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Politologie 14. - 15. 9. 2020

Ekonomie a finance 15. - 16. 9. 2020

Sociologie 22. - 23. 9. 2020

Sociology in European Context 22. - 23. 9. 2020

Mezinárodní vztahy 7. - 8. 9. 2020

Mediální studia 21. - 22. 9. 2020

International Masters in Economy, State and Society 8. 9. 2020

Balkan, Eurasian and Central European Studies 8. 9. 2020

International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies 14. a 16. 9. 2020

Mezinárodní teritoriální studia 9., 14. a 15. 9. 2019

European Politics and Society 9., 14. a 15. 9. 2019

Středoevropská komparativní studia 9., 14. a 15. 9. 2019

Master in Area Studies 9., 14. a 15. 9. 2019

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 15. - 16. 9. 2020

Public and Social Policy 15. - 16. 9. 2020

Geopolitical Studies 25. 9. 2020

Německá a středoevropská studia 29. 9. 2020

Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies 21. a 24. 9. 2020

 

Doktorské studium

Termín SDZ dle harmonogramu 7. 9. 2020 až 18. 9. 2020.

STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

Ekonomie a finance

8. 9. 2020 

Mediální a komunikační studia

15. 9. 2020 - Veronika Macková

Moderní dějiny

9. 9. 2020 

Politologie/Political Science

16. 9. 2020 - Abderahman Salaheldin

30. 9. 2020 - Jakub Stauber

Politologie

17. 9. 2020 

Sociologie

25. 9. 2020 - Eva Soares Moura

Mezinárodní vztahy/International Relations

21. 9. 2020 

Mezinárodní vztahy/International Relations

21. 9. 2020 - Ekaterina Ananyeva

21. 9. 2020 - Karolína Svobodová

Public and Social Policy

14. 9. 2020 

                      

Ekonomie a finance

23. 9. 2020 - Jan Mareš, Karolína Vozková

24. 9. 2020 - Hana Moravcová

30. 9. 2020 - Václav Brož

Sociologie /Sociology

18. 9. 2020 

 

 

 

 

Mediální a komunikační studia

25. 9. 2020 

 

 

Rigorózní zkoušky

Termín státních rigorózních zkoušek dle harmonogramu 12. 10. 2020 - 23. 10. 2020

 

 

Bakalářské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 6. 2020 - 17. 7. 2020

Žurnalistika 22. - 23. 6. 2020

Marketingová komunikace a PR 24. - 25. 6. 2020

Česko-německá studia 18. 6. 2020

Mezinárodní teritoriální studia 15. - 16. 2. 2020

Teritoriální studia 15. - 16. 2. 2020

Soudobé dějiny 15. - 16. 2. 2020

Mediální studia 25. - 26. 6. 2020

Sociologie a sociální politika 24. a 26. 6. 2020

Sociologie a sociální antropologie 24. 6. 2020

Navazující magisterské studium

Termín SZZk dle harmonogramu 1. 6. 2020 - 17. 7. 2020

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 23. - 25. 6. 2020

Žurnalistika 29. 6. 2020

Mezinárodní vztahy 22. - 23. 6. 2020

Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies 22. - 25. 6. 2020

Politologie 22. 6. 2020

International Masters in Economy, State and Society 17. 6. 2020

Mezinárodní teritoriální studia 18. - 19. 6. 2020

Master in International Relations 23. 6. 2020

Mediální studia 29. - 1. 7. 2020

Sociologie 22. - 23. 6. 2020

Sociology in European Context 22. - 23. 6. 2020

Doktorské studium

Termín SDZ dle harmonogramu 18. 5. 2020 až 30. 6. 2020

Níže najdete oznámení o konání státní doktorské zkoušky či obhajoby disertační práce.

Státní doktorská zkouška

Politologie

3. 6. 2020

 

Veřejná a sociální politika

3. 6. 2020 

20. 5. 2020 

 


Mediální a komunikační studia

27. 5. 2020

Obhajoba disertační práce

Mezinárodní teritoriální studia

29. 6. 2020 - Václav Lídl

 

Politologie

25. 6. 2020 - Lukáš Hájek

 

Moderní dějiny

29. 6. 2020 - Mikuláš Zvánovec

24. 6. 2020 - Kateřina Šimová

 

Sociologie

19. 6. 2020 - Kateřina Cidlinská

 

Veřejná a sociální politika

3. 6. 2020 - Ivan Langr

 

Ekonomie a finance/ Economics and Finance

17. 6. 2020 - Arshad Hayat - pokud se budete chtít obhajoby zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

 • obhajoba bude probíhat zde

13. 5. 2020 - Jana Votápková - pokud se budete chtít obhajoby zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

 • obhajoba bude probíhat zde

27. 5. 2020 - Tomáš Želinský - pokud se budete chtít obhajoby zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

 • obhajoba bude probíhat zde

27. 5. 2020 - Aleš Maršál -  pokud se budete chtít obhajoby zúčastnit (jako veřejnost), kontaktujte prosím Centrum doktorských studií IES na e-mailu: phd@fsv.cuni.cz

 • obhajoba bude probíhat zde

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY

 

 

Bakalářské studium

Ekonomie a finance 5. 2. 2020

Economics and Finance 5. 2. 2020

Žurnalistika 23. 1. 2020

Sociologie a sociální politika 20. 1. 2020

Sociologie a sociální antropologie 20. 1. 2020

Mediální studia 20. 1. 2020 a 27. - 28. 1. 2020

Politologie a mezinárodní vztahy 20.1.2020

Mezinárodní teritoriální studia 27.1.2020

Teritorální studia 27.1.2020

Soudobé dějiny 27.1.2020

 

Navazující magisterské studium

Geopolitical Studies 31. 1. 2020

Ekonomie a finance  5. 2. 2020

Economics and Finance 5. 2. 2020

Žurnalistika 4. 2. 2020

Mediální studia 20. 1. 2020 a 27. - 28. 1. 2020

Public and Social Policy 22.1.2020

Veřejná a sociální politika prezenční/kombinovaná forma 21.1.2020 - 22.1.2020

Mezinárodní vztahy 28.1.2020

Evropská studia 4.2.2020

Německá a rakouská studia 7.2.2020

Německá a středoevropská studia 7.2.2020

Politologie 23.1.2020

Severoamerická studia 23.1.2020

Rakouská a východoevropská studia 3.2.2020

International Masters in Economy, State and Society 3.2.2020

Central European Comparative Studies 3.2.2020

Bezpečnostní studia, Master in International Security Studies 20.1.2020 - 23.1.2020

DOKTORSKÉ STUDIUM

Termín SDZ dle harmonogramu 25. 11. 2019 - 24. 1. 2020

Níže najdete oznámení o konání státní doktorské zkoušky či obhajoby disertační práce.

Státní doktorská zkouška

Ekonomie a finance

22. 1. 2020 

 

Moderní dějiny

17. 1. 2020

 

Mediální studia

20. 1. 2020 

 

Mezinárodní vztahy

21. 1. 2020 

 

Veřejná a sociální politika/Public and Social Policy

23. 1. 2020

Obhajoba disertační práce

Ekonomie a finance/ Economics and Finance

 

19. 2. 2020 - Martin Štěpánek

 

 6. 11. 2019 - Tomáš Adam

 

Mezinárodní teritoriální studia

10. 12. 2019 - Jiří Kocián

 

 

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V AK. ROCE 2018/2019

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2018/2019

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický e-mail ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

Státní zkoušky - podzimní termíny 2019

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

 

Bakalářské studium

 2. 9. 2019 - 30. 9. 2019

Navazující magisterské studium

 2. 9. 2019 - 30. 9. 2019

Doktorské studium

 9. 9. 2019 - 20. 9. 2019

Rigorózní zkoušky

14. 10. 2019 - 25. 10. 2019

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 2. 9.  2019 - 27. 9. 2019

Ekonomie a finance 9. - 10. 9. 2019, 10. 9. 2019

Economics and Finance 9. - 10. 9. 2019

Česko-německá studia 5.9.2019

Mediální studia 23. a 24. 9. 2019

Marketingová komunikace a PR 19. 9. 2019

Žurnalistika 17. 9. 2019

Politologie a mezinárodní vztahy  9. - 11. 9. 2019

Sociologie a sociální politika 11. - 12. 9. 2019

Sociologie a sociální antropologie 11. -12. 9. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 10. 9. 2019

Teritoriální studia 10. 9. 2019

Soudobé dějiny 10. 9. 2019

Politologie a veřejná politika 10. -  11. 9. 2019

 

Termín SZK dle harmonogramu 10. 6. 2019 - 21. 6. 2019

Ekonomie a finance 10. a 11. 6. 2019

Česko-německá studia 10. 6. 2019

Mediální studia 17. - 18. 6. 2019

Marketingová komunikace a PR 12. - 14. 6. 2019

Politologie a mezinárodní vztahy 10. - 13. 6. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 10. - 11.6.2019

Sociologie a sociální politika 12. a 13. 6. 2019

Sociologie a sociální antrolopologie 12. a 13. 6. 2019

Teritoriální studia 12. 6. 2019

Soudobé dějiny 12. 6. 2019

Politologie a veřejná politika 14. a 17. 6. 2019

 

 

Termín SZK dle harmonogramu 28. 1. 2019 - 8. 2. 2019

Ekonomie a finance               29.1.2019

Mediální studia (kombinovaná forma) 28.1.2019

Žurnalistika 4. 2. 2019

Marketingová komunikace a PR 5. 2. 2019

Sociologie a sociální politika 28. 1. 2019

Sociologie a sociální antropologie 28. 1. 2019

Politologie a mezinárodní vztahy 28. 1. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 4. 2. 2019

Teritoriální studia 4. 2. 2019

Soudobé dějiny 4. 2. 2019

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 2. 9. 2019 - 27. 9. 2019

Ekonomie a finance 16. - 17. 9. 2019

Economics and Finance 16. - 17. 9. 2019

Politologie 25. 9. 2019

Mediální studia 23. a 24. 9. 2019

Sociologie 16. 9. 2019 

Veřejná a sociální politika v prezenční a kombinované formě  17. - 18. 9. 2019

Mezinárodní vztahy 9. 9. 2019

Master in International Relations 9. 9. 2019

Žurnalistika 24. 9. 2019

Geopolitical Studies 20. 9. 2019

Veřejná a sociální politika v prezenční a kombinované formě 17. - 18. 9. 2019

Masters in Economy, State and Society 10. 9. 2019

Bezpečnostní studia 9. 9.  a 12. 9. 2019

Masters in International Security Studies 9. 9.  a 12. 9. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

Evropská studia 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

European Politics and Society 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

Central European Comparative Studies 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

Středoevropská komparativní studia 13., 18., 19. a 25. 9. 2019

 

Termín SZK dle harmonogramu 17. 6. 2019 - 28. 6. 2019

Ekonomie a finance 19. 6. 2019

Mediální studia 24. - 26. 6. 2019

Žurnalistika 19. a 20. 6. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 17. 6. 2019

European Studies 17., 18. a 20. 6. 2019

European Politics and Society 17., 18. a 20. 6. 2019

Master in Area Studies 17., 18. a 20. 6. 2019

Německá a středoevropská studia 17. 6. 2019

Politologie 17. a 18. 6. 2019

Veřejná a sociální politika v prezenční a kombinované formě 19. - 20.6.2019

Bezpečnostní studia 17.6. a 20.6.2019 

Master in International Security Studies 17.6. a 20. 6. 2019

Sociologie 17. - 18. 6. 2019

Sociology in European Context 17. - 18. 6. 2019 a 27. 6. 2019

Veřejná a sociální politika (prezenční a kombinované studium) 19. - 20. 6. 2019

Mezinárodní vztahy 17. a 18. 6. 2019

 

 

 

Termín SZK dle harmonogramu 14.1.2019 - 25.1.2019

Ekonomie a finance       16.1.2019

Mediální studia (prezenční a kombinovaná forma) 23. a 24.1.2019

Žurnalistika 24. 1. 2019

Sociologie 21. 1. 2019

Veřejná a sociální politika 21. - 22. 1. 2019

Bezpečnostní studia 14. a 17. 1. 2019

Mezinárodní vztahy 15. 1. 2019

Politologie 23. 1. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 24. 1. 2019

Americká studia 24. 1. 2019

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia 29. 1. 2019

Německá a středoevropská studia 28. 1. 2019

Evropská studia 4. 2. 2019

Západoevropská studia 4. 2. 2019

DOKTORSKÉ STUDIUM

Termín SDZ dle harmonogramu 9. 9. 2019 - 20. 9. 2019

Veřejná a sociální politika

obhajoba Magdalena Mouralová - 16. 9. 2019

obhajoba Petr Stehlík - 16. 9. 2019

SDZ 16. 9. 20219

 

Mezinárodní teritoriální studia

obhajoba Jana Sehnálková - 17. 9. 2019

SDZ 17. 9. 2019

 

Mediální studia

SDZ 16. 9. 2019 

 

Sociologie

obhajoba Magdaléna Gorčíková - 11. 10. 2019

obhajoba Pavel Kotlík - 11. 10. 2019

SDZ 19. 9. 2019

 

Ekonomie

SDZ 19. 9. 2019  

komise pro obhajobu 9. 10. 2019 - Michala Moravcová

komise pro obhajobu 26. 9. 2019 - Jan Hájek

 

Mezinárodní vztahy

SDZ 24. 9. 2019

komise pro obhajobu 23. 9. 2019 - Katarína Svitková, Tomáš Bruner, Hana Oberpfalzerová, Kamil Christoph Klosek

komise pro obhajobu 24. 9. 2019 - Ivana Karásková, Jan Beneš

 

 

 

Termín SDZ dle harmonogramu 20. 5. 2019 - 31. 5. 2019

Ekonomie

SDZ 22. 5. 2019 

komise pro obhajobu 22. 5. 2019 - Lukáš Rečka

komise pro obhajobu 4. 6. 2019 - František Čech 

 

Mezinárodní vztahy

 SDZ 25. 6. 2019 

komise pro obhajobu 25. 6. 2019 - Ondřej Kaleta

komise pro obhajobu 16. 5. 2019 - Aleš Karmazin

 

Politologie

SDZ 28. 5. 2019

 

Moderní dějiny

SDZ 31. 5. 2019

 

Mediální studia

komise pro obhajobu 4. 6. 2019 - Radka Connelly Kohutová

komise pro obhajobu 4. 6. 2019 - Filip Huněk

 

Sociologie

SDZ 24. 5. 2019

 

Termín SDZ dle harmonogramu 14. 1. 2019 - 25. 1. 2019

 

Mezinárodní vztahy

komise pro obhajobu 22. 3. 2019 - Sarah Komasová

SDZ 15. 2. 2019 

 

Mediální studia

SDZ 18. 1. 2019 

SDZ 22. 1. 2019 

komise pro obhajobu 28. 1. 2019 - Veronika Skalecká

 

Mezinárodní teritoriální studia

obhajoba Miguel Haubrich Seco - 19. 12. 2018

obhajoba Pavel Dvořák - 1. 4. 2019

obhajoba Lukáš Janura - 1. 4. 2019

 

 

Ekonomie

SDZ 23. 1. 2019

obhajoba Václav Korbel - 13. 3. 2019

obhajoba Simona Malovaná - 20. 3. 2019

 

Veřejná a sociální politika

SDZ 22. 1. 2019

 

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY

14. 10. - 25. 10. 2019

11. 3. - 22. 3. 2019

15. 10. - 26. 10. 2018