Státní závěrečné zkoušky

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V AK. ROCE 2018/2019

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2018/2019

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický email ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

Státní zkoušky - podzimní termíny 2018

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

14.1.2019 -22.3.2019

Bakalářské studium

 28.1.2019 - 8.2.2019

Navazující magisterské studium

 14.1.2019 - 25.1.2019

Doktorské studium

 14.1.2019 - 25.1.2019

Rigorózní zkoušky

11.3.2019 - 22.3.2019

 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 28.1. 2019 - 8.2.2019

Ekonomie a finance               29.1.2019

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 14.1.2019 - 25.1.2019

Ekonomie a finance       16.1.2019

DOKTORSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 14.1.2019 - 25.1.2019

 

Mezinárodní teritoriální studia

obhajoba Miguel Haubrich Seco - 19. 12. 2018

 

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY

Bakalářské studium

Termín SZK dle harmonogramu 3. 9. - 27. 9. 2018

Marketingová komunikace a PR  25. 9. 2018

Sociologie a sociální politika 10. 9. 2018

Sociologie a sociální antropologie 10. 9. 2018

Žurnalistika - prezenční forma 3. 9. 2018

Ekonomie a finance 10. a 11. 9. 2018 změna 10. 9. 2018

Mezinárodní teritoriální studia 5. 9. 2018

Teritoriální studia 5. 9. 2018

Soudobé dějiny 5. 9. 2018

Politologie a veřejná politika 3. 9. 2018

Česko-německá studia 10. 9. 2018

Mediální studia - kombinovaná forma 17. a 18. 9. 2018

Magisterské studium

Termín SZK dle harmonogramu 3. 9. - 27. 9. 2018

 

Sociologie 11. 9. 2018

Ekonomie a finance 18. a 19. 9. 2018

Žurnalistika - prezenční forma 4. 9. 2018

Evropská studia 11. 9. 2018

Západoevropská studia 11. 9. 2018

Mezinárodní teritoriální studia 11. 9. 2018

Americká studia 18. 9. 2018

Balkan, Euroasian and Central European Studies 5. 9. 2018

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia 14. 9. 2018

Mezinárodní teritoriální studia 14. 9. 2018

Veřejná a sociální politika 25. 9. a 26. 9. 2018

Německá a středoevropská studia 25. 9. 2018

Německá a rakouská studia 25. 9. 2018

Mediální studia (prezenční a kombinovaná forma) 24. a 25. 9. 2018

Žurnalistika 24. a 25. 9. 2018

Doktorské studium

Termín SDZ dle harmonogramu 10. 9. - 27. 9. 2018

 

Mediální studia

komise pro obhajobu 8. 11. 2018 - Štěpán Soukeník

 

Ekonomie

komise pro SDZ 18. 9. 2018 studenti: Luboš Hanus, Matěj Kuc, Adam Kučera

komise pro SDZ 19. 9. 2018 student: Miroslav Palanský

Komise pro Obhajobu 27. 9. 2018 - Pavel Ryska

Komise pro obhajobu 25. 9. 2018 - Petra Buzková

Komise pro obhajobu 10. 10. 2018 - Diana Žigraiová

 

Mezinárodní vztahy

komise pro obhajobu 24. 9. 2018 - Jakub Záhora

komise pro obhajobu 24. 9. 2018 - Přemysl Štěpánek

komise pro obhajobu 24. 9. 2018 - Jakub Tesař

komise pro obhajobu 24. 9. 2018 - Zdeněk Ludvík

 

Politologie

komise pro obhajobu 18. 9. 2018 - Bohumil Doboš

komise pro SDZ 18. 9. 2018 - Abderahman Salaheldin, Tomáš Halamka, Vendula Prokůpková, Jaroslav Novotný, Jaroslava Pospíšilová

 

Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia

komise a harmonogram pro SDZ 17. 9. 2018 - Pavla Opolecká

komise pro obhajobu 17. 9. 2018 - Václav Lídl (zrušeno)

 

Sociologie

komise pro obhajobu 17. 9. 2018 - Tomáš Samec

 

Veřejná a sociální politika

komise a harmonogram pro SDZ a obhajobu 24. 9. 2018 - Petr Stehlík (SDZ), Michaela Hiekischová (obhajoba)

Bakalářské studium

Termín SZK dle harmonogramu 11. 6. - 29. 6. 2018

Politologie a veřejná politika 14. 6. 2018

Žurnalistika (prezenční forma) 18. a 19. 6. 2018

Marketingová komunikace a PR 13. a 14. 6. 2018

Politologie a mezinárodní vztahy 11. - 13. 6. 2018

Teritoriální studia 13. 6. 2018

Soudobé dějiny 13. 6. 2018

Mezinárodní teritoriální studia 11. - 12. 6. 2018

Sociologie a sociální politika 13. - 14. 6. 2018

Sociologie a sociální antropologie 13. - 14. 6. 2018

Ekonomie a finance 11. - 13. 6. 2018

Česko-německá studia 18. 6. 2018

Mediální studia (kombinovaná forma) 20. a 21. 6. 2018

 

Termín SZK dle harmonogramu 22. 1. - 26. 1. 2018

Žurnalistika prezenční forma 23.1. 2018

Politologie a mezinárodní vztahy 22. 1. 2018

Sociologie a sociální politika 22. 1. 2018

Sociologie a sociální antropologie 22. 1. 2018

Marketingová komunikace a PR (prezenční forma) 22. 1. 2018

Navazující magisterské studium

Termín SZK dle harmonogramu 18. 6. - 29. 6. 2018

Politologie 20. a 21. 6. 2018

Bezpečnostní studia 18. 6. a 22. 6. 2018, změna komise 22. 6. 2018

Master in International Security Studies 18. 6. a 22. 6. 2018, změna komise 22. 6. 2018

Žurnalistika - prezenční forma 25. 6.a 26. 6. 2018

International Masters in Economy, State and Society 18. 6. 2018

Central European Comparative Studies 18. 6. 2018

Sociologie 18. 6. a 19. 6. 2018; změna komise

Sociology in European context  19. 6. 2018změna komise

Ekonomie a Finance 20. 6. 2018

Ekonomie 20. 6. 2018

Mezinárodní vztahy 18. a 19. 6. 2018

Veřejná a sociální politika (prezenční a kombinovaná forma) 20. - 21. 6. 2018

Evropská studia  18. 6. 2018

European Studies 18. 6. 2018

Zápodoevropská studia 18. 6. 2018

Mezinárodní teritoriální studia 18. 6. 2018

Americká studia 21. 6. 2018

Mediální studia (prezenční a kombinovaná forma) 21., 22., 25., 26. a 27. 6. 2018

Žurnalistika (prezenční forma) 21., 22., 25., 26. a 27. 6. 2018

Německá a středoevropská studia 22. 6. 2018

Německá a rakouská studia 22. 6. 2018

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 27. 6. 2018

Mezinárodní teritoriální studia 27. 6. 2018

 

Termín SKZ dle harmonogramu 29. 1. - 9. 2. 2018

Žurnalistika prezenční forma 29. 1. 2018

Mezinárodní vztahy 30. 1. 2018

Sociologie 29. 1. 2018

Německá a středoevropská studia 31. 1. 2018

Veřejná a sociální politika (prezenční a kombinovaná forma) 29. a 30. 1. 2018

Politologie 5. 2. 2018

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 30. 1. 2018

Americká studia 31. 1. 2018

Evropská studia 6. 2. 2018

European studies 6. 2. 2018

Bezpečnostní studia 6. 2. 2018 a 9. 2. 2018

Master in International Security Studies  6. 2. 2018 a 9. 2. 2018

Doktorské studium

Ekonomie

komise pro obhajobu Jitka Lešanovská 30. 5. 2018

komise pro obhajobu Marek Rusnák 10. 5. 2018

komise pro obhajobu  Petra Luňáčková 7. 3. 2018

komise pro obhajobu Maritna Jašová 20. 12. 2017 

 

komise pro SDZ  22. 5. 2018 - Hana Moravcová, Vozková Karolína, Jan Mareš

 

komise pro SDZ 25. 1. 2018

 

Mezinárodní vztahy

komise pro SDZ 25. 6. 2018 - Kamil Christoph Klosek

komise pro obhajobu Petra Ruffer-Lustigová  21. 12. 2017

komise pro SDZ 25. 1. 2018 - Hana Oberfalzerová, Ivana Miková

 

Politologie 

komise pro SDZ 22. 5. 2018 - Daniel Šárovec, Andrej Semenov

komise pro SDZ 26. 1. 2018

 

Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia

komise a harmonogram pro obhajoby 7. 6. 2018 - Jakub Andrle, Anna Krausová

komise a harmonogram pro SDZ 24. 5. 2018 - Tomáš Juhás, Pavla Opolecká, Kateřina Vnoučková

komise a harmonogram pro SDZ 22. 1. 2018 - Nikola Karasová, Jiří Pondělíček

 

Veřejná a sociální politika

komise pro obhajobu Steven Gawthorpe 22. 1. 2018

 

Mediální studia

komise pro obhajobu 20. 6. 2018 - Jan Jirků

komise pro obhajobu 19.6.2018 - Tereza Šírová

komise pro obhajobu 18. 6. 2018 - Tereza Ježková

komise pro SDZ 21. 5. 2018 - Jana Rosenfeldová

komise pro SDZ 22. 1. 2018 - Jan Zápotocký 

komise pro SDZ 22. 1. 2018 - Marta Chladová

komise pro SDZ 22. 1. 2018 - Tereza Krobová

komise pro SDZ 23. 1. 2018 - Jan Podzimek

komise pro SDZ 23. 1. 2018 - Štěpán Soukeník 

komise pro SDZ 24. 1. 2018 - Lucie Osvaldová 

 

Sociologie

komise a harmonogram pro SDZ 24. 5. 2018 - Lucie Háková, Yuliya Moskvina, Magdaléna Šťovíčková Jantulová

komise pro SDZ 25. 1. 2018 - Jan Kozubík

komise pro obhajobu 12. 4. 2018 - Marie Pospíšilová

komise pro obhajobu 12. 4. 2018 - Andrea Průchová

 

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2017/2018

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický email ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Mediální studia (kombinovaná forma) 11. 9. 2017
Žurnalistika (prezenční forma) 14. až 16. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Ekonomie a finance 13. 6. ; 14. 6. a 15. 6. 2017
Marketingová komunikace a PR (prezenční forma) 19. až 21. 6. 2017
Česko-německá studia 13. 6. 2017 | 5. 9. 2017
Politologie a mezinárodní vztahy 12. - 16. 6. 2017 4. 9. 2017
Sociologie a sociální politika 12. a 13. 6. 2017 | 11. 9. 2017
Sociologie a sociální antropologie 12. a 13. 6. 2017 |11. 9. 2017 
Mezinárodní teritoriální studia 12. - 14. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Teritoriální studia 12. - 14. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Soudobé dějiny 12. - 14. 6. 2017

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Žurnalistika (prezenční forma) 12. 9. 2017 | 19. 9. 2017
Ekonomie a finance 21. 6. a 22. 6. 2017
Veřejná a sociální politika (prezenční a kombinovaná forma) 13. 9. 2017
Public and social policy 13. 9. 2017
Veřejná a sociální politika 16., 20., 22. a 23. 6. 2017
Mezinárodní vztahy 19. 6. a 20. 6. 2017 11. 9. 2017
Politologie 19. 6. a 20. 6. 2017 | 5. 9. 2017
Evropská studia 19. 6. 2017 20. 9. 2017
European Studies 19. 6. 2017
Západoevropská studia 20. 6. 2017
Americká studia 26. 6. 2017 | 6. 9. a 12. 9. a 26. 9. 2017, změna 26. 9. 2017
Česko-německá studia 5. 9. 2017
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 27. a 28. 6. 2017
Německá a rakouská studia 27. 6. 2017
Sociologie 19. - 20. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Bezpečnostní studia 23. - 26. 6. 2017
Sociology in European context 23. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 28. 6. 2017 | 12. 9. 2017
Mediální studia - prezenční, kombinovaná forma 19. 9. 2017
Transatlantic studies 27. 9. 2017
   

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Sociologie    
komise pro obhajobu komise pro obhajobu komise pro obhajobu
Petr Soukup 19. 5. 2017 Jindra Veselská 19. 5. 2017 Johana Chylíková 19. 5. 2017 
komise pro obhajobu komise pro obhajobu komise pro obhajobu
Veronika Frantová 21. 9. 2017 Karel Hlaváček 21.9.2017 Jindra Veselská 21. 9. 2017
komise SDZ 22. 5. 2017 harmonogram SDZ 22. 5. 2017 komise SDZ 14. 9. 2017
Ekonomie  
komise k obhajobě 19. 6. 2017 komise k obhajobě 7. 6. 2017
Tomáš Sedláček Jiří Schwarz
komise SDZ 23. 5. 2017 komise SDZ 27. 9. 2017

komise k obhajobě 27. 9. 2017

 
Tomáš Křehlík  
Politologie    
komise SDZ 14. 9. 2017 komise k obhajobě 16. 6. 2017 komise SDZ 23. 5. 2017
  Marián Sekerák  
Mezinárodní vztahy    
komise k obhajobě 28.6.2017 komise SDZ 25. 5. 2017 komise SDZ 21. 9. 2017
Tomáš Dopita    
komise k obhajobě 13. 9. 2017 komise k obhajobě 13. 9. 2017 komise k obhajobě 21. 9. 2017
Petr Binhack Nuno Morgado Vilém Řehák
komise k obhajobě 21. 9. 2017 komise k obhajobě 21. 9. 2017 komise k obhajobě 22. 9. 2017 
Michal Smetana  Petr Špelda Jan Daniel
Mezinárodní teritoriální studia, Moderní dějiny  
harmonogram 30. 5. 2017 harmonogram 12. 9. 2017
Mediální studia    
komise 26. 5. 2017 komise 26. 5. 2017 komise SDZ 15. 9. 2017
    Macková, Trunečka, Hanzal
Komise k obhajobě 19.9.2017 Komise k obhajobě  22. 9. 2017  
Švelch Teplá   
Veřejná a sociální politika, Public and Social Policy
komise 21. 6. 2017

 

 

 

Lednové a únorové termíny 2017

Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

23. 1. 2017 - 10. 2. 2017

Bakalářské studium

23. 1. 2017 - 27. 1. 2017

Magisterské studium

1. 2. 2017 - 10. 2. 2017

Doktorské studium

23. 1. - 27. 1. 2017

Rigorózní zkoušky

13. 3. 2017 - 24. 3. 2017

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Politologie a mezinárodní vztahy komise 24.1.2017
Sociologie a sociální politika komise 23. 1. 2017
Česko-německá studia komise 1. 2. 2017
Mezinárodní teritoriální studia komise 23. 1. 2017
Teritoriální studia komise 23. 1. 2017
Ekonomie a finance komise 25. 1. 2017
Marketingová komunikace a public relations komise 23. 1. 2017
Žurnalistika komise 24. 1. 2017
Mediální studia - kombinovaná forma komise 23. 1. 2017

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Evropská studia, Západoevropská studia, European Studies komise 6.-8. 2. 2017
Sociologie komise 1. 2. 2017
Politologie komise 6.2.2017
Balkánská, Euroasijská a středoevropská studia komise 3. 2. 2017
Německá a rakouská studia komise 1. 2. 2017
Ekonomie a finance komise 8. 2. 2017
Žurnalistika komise 2.2. 2017
Mezinárodní vztahy komise 9. 2. 2017
Žurnalistika - prezenční forma komise 6. - 7. 2. 2017
Mediální studia - prezenční, kombinovaná forma komise 6. - 7. 2. 2017
Bezpečnostní studia komise 9. 2. 2017

 

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Americká studia komise 20. 3. 2017
Ekonomie komise 22. 3. 2017
Bezpečnostní studia komise 23. 3. 2017
Mediální studia komise 31. 3. 2017

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studi 23. 1. 2017      
Politologie 24. 1. 2017      
Ekonomie 23. 1. 2017 1. 3. 2017 5. 4. 2017 19. 4. 2017
Mediální studia 25. 1. 2017 23. 1. 2017    
Veřejná a sociální politika 7. 2. 2017      
Sociologie 26. 1. 2017