Státní závěrečné zkoušky

TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V AK. ROCE 2018/2019

Termíny státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2018/2019

Časový rozpis SZZk zveřejňují instituty/katedry na svých webových stránkách.

Studentům přijde automatický email ze SIS, že jsou přiřazeni ke komisi.

Státní zkoušky - zimní termíny 2019

(jen na základě včas podané přihlášky k SZZk)

14.1.2019 -22.3.2019

Bakalářské studium

 28.1.2019 - 8.2.2019

Navazující magisterské studium

 14.1.2019 - 25.1.2019

Doktorské studium

 14.1.2019 - 25.1.2019

Rigorózní zkoušky

11.3.2019 - 22.3.2019

 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 28.1. 2019 - 8.2.2019

Ekonomie a finance               29.1.2019

Mediální studia (kombinovaná forma) 28.1.2019

Žurnalistika 4. 2. 2019

Marketingová komunikace a PR 5. 2. 2019

Sociologie a sociální politika 28. 1. 2019

Sociologie a sociální antropologie 28. 1. 2019

Politologie a mezinárodní vztahy 28. 1. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 4. 2. 2019

Teritoriální studia 4. 2. 2019

Soudobé dějiny 4. 2. 2019

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 14.1.2019 - 25.1.2019

Ekonomie a finance       16.1.2019

Mediální studia (prezenční a kombinovaná forma) 23. a 24.1.2019

Žurnalistika 24. 1. 2019

Sociologie 21. 1. 2019

Veřejná a sociální politika 21. - 22. 1. 2019

Bezpečnostní studia 14. a 17. 1. 2019

Mezinárodní vztahy 15. 1. 2019

Politologie 23. 1. 2019

Mezinárodní teritoriální studia 24. 1. 2019

Americká studia 24. 1. 2019

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia 29. 1. 2019

Německá a středoevropská studia 28. 1. 2019

Evropská studia 4. 2. 2019

Západoevropská studia 4. 2. 2019

DOKTORSKÉ STUDIUM

Termín SZK dle harmonogramu 14.1.2019 - 25.1.2019

 

Mezinárodní vztahy

komise pro SDZ 15. 2. 2019 - Ekaterina Ananyeva

 

Mediální studia

komise pro SDZ 18. 1. 2019 - Martina Topinková, Kristýna Vysloužilová

komise pro SDZ 22. 1. 2019 - Petra Audy

komise pro obhajobu 28. 1. 2019 - Veronika Skalecká

 

Mezinárodní teritoriální studia

obhajoba Miguel Haubrich Seco - 19. 12. 2018

 

Ekonomie

komise pro SDZ 23.1.2019  Barbora Malinská, Yao Wang, Jindřich Matoušek

obhajoba Václav Korbel - 13. 3. 2019

obhajoba Simona Malovaná - 20. 3. 2019

 

Veřejná a sociální politika

SDZ 22. 1. 2019 - Martina Štěpánková Štýbrová, Markéta Havelková

RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY