Studentští ombudsmani FSV UK

Studentští ombudsmani FSV UK

Studentský ombudsman je ochráncem práv vysokoškolských studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Funkce si klade za cíl zajistit efektivnější a rychlejší řešení široce definovaných problémů na straně studentů a studentek. Na nižší úrovni se může jednat o komunikační šumy a nedorozumění a dále problémy spojené s otázkou (ne)spravedlnosti a dovolávání se práv v rámci studia a působení v rámci akademické obce, na což má každý student i zaměstnanec fakulty právo. Jedná se o další podpůrný orgán, který doplňuje již existující strukturu na FSV UK. Oporu nacházejí studentští ombudsmani rovněž v rámci AS FSV UK a v případě potřeby v rámci fakultních instancí.

Ombudsmani na akademický rok 2022/2023

Miriama Sokoláková

Ombudsmanka pro IES FSV UK

Miriama Sokoláková

ombudsman.ies@fsv.cuni.cz

Zuzana Jarolímková

Ombudsmanka pro IKSŽ FSV UK

Zuzana Jarolímková

ombudsman.iksz@fsv.cuni.cz

Alexandra Nosková

Ombudsmanka pro IMS FSV UK

Alexandra Nosková

ombudsman.ims@fsv.cuni.cz

Aleš Michal

Ombudsman pro IPS FSV UK

Aleš Michal

ombudsman.ips@fsv.cuni.cz

Martina Fortnerová

Ombudsmanka pro ISS FSV UK

Martina Fortnerová

ombudsman.iss@fsv.cuni.cz

 

Institut studentských ombudsmanů