Studenti se speciálními potřebami

Pro studenty se speciálními potřebami

Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho zdravotního stavu dojde ke zjištění objektivních příčin, které to vyžadují).

Aktuality

Rádi bychom vás informovali o možnosti se přihlásit do nového ročníku projektu Stipendium Bariéry pro školní / akademický rok 2020/21. Informace a příslušné formuláře naleznete na https://www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Stipendium-Bariery.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 31. srpna 2020.

 

Rada Konta Bariéry omezila podmínky pro podání přihlášky:

Přihlášku ke stipendiu mohou nově podat studenti, kteří:

· k datu podání žádosti nepřesáhli 30 let věku

· žádost podávají na daný stupeň vzdělání (SŠ, Bc., Mgr.) poprvé

· nejsou studenty doktorandského studia

 

Přihlášky vč. příloh zasílejte v čitelné podobě a opatřené podpisy na gabriela.svagrova@bariery.cz nebo poštou na adresu nadace:

Ing. Gabriela Švagrová

provozní ředitelka

Nadace Charty 77 | Konto Bariéry

Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

T +420 224 214 452

M +420 737 271 062

gabriela.svagrova@bariery.cz

www.kontobariery.cz

 


 

V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vrátnici budovy).

Pražská organizace vozíčkářů, z.s. provedla na konci roku 2019 podrobný monitoring v budově Hollar. Celá zpráva

Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.

Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (UK POINT). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.

K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

 

Kontaktní osoby

Michala Maturová, DiS.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

            michala.maturova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 188

Místnost: č. 209, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

Mgr. Kateřina Vovsová Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail: katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 276

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

 

Služba sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let, aby se začlenili do života v běžné společnosti a komunitě.

Služba je v pěti základních programech zaměřena především na to, aby si tito lidé mohli:

  • najít, ale také udržet pracovní místo na otevřeném trhu práce, případně aby si ujasnili představy o práci, získali nové pracovní zkušenosti, rozvíjeli své pracovní dovednosti a získali nebo si udrželi pracovní návyky,
  • samostatně bydlet
  • najít soukromé asistenty pro poskytování osobní asistence,
  • navazovat a udržovat běžné vztahy v komunitě a mít pocit, že do ní patří, a také aby  
  • uměli vyjadřovat vlastní názory a obhájit své zájmy. 

Podpora je poskytována formou konzultací, skupinových programů, ale i přímé podpory “v terénu” na území hl. města Prahy. 

Služba je poskytována bezplatně.

Pokud vás nabídka oslovila, ozvěte se, prosím, a můžete se případně domluvit na osobním setkání.

Kontakt: 
Jitka Svobodová
jitka.svobodova@asistence.org
739 560 21

Kompletní informace ke stažení

zdroj: asistence.org

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

Více informací na stránkách https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1069.html

Informace pro vyučující

Ovládací prvky