Studenti se speciálními potřebami

Poradenské centrum pro studenty se speciálními potřebami

Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho zdravotního stavu dojde ke zjištění objektivních příčin, které to vyžadují).

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce", Reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362“, je spolufinancován z programu OPVVV.

OPVVV

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Michael Podsedník Lucie Pištěková, DiS.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 239

Místnost: č. 219, budova Hollar

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem

Studijní poradkyně pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

 

Informace

V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vrátnici budovy).

Pražská organizace vozíčkářů, z.s. provedla na konci roku 2019 podrobný monitoring v budově Hollar. Celá zpráva

Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.

Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (UK POINT). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.

K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

 

Služba sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let, aby se začlenili do života v běžné společnosti a komunitě.

Služba je v pěti základních programech zaměřena především na to, aby si tito lidé mohli:

  • najít, ale také udržet pracovní místo na otevřeném trhu práce, případně aby si ujasnili představy o práci, získali nové pracovní zkušenosti, rozvíjeli své pracovní dovednosti a získali nebo si udrželi pracovní návyky,
  • samostatně bydlet
  • najít soukromé asistenty pro poskytování osobní asistence,
  • navazovat a udržovat běžné vztahy v komunitě a mít pocit, že do ní patří, a také aby  
  • uměli vyjadřovat vlastní názory a obhájit své zájmy. 

Podpora je poskytována formou konzultací, skupinových programů, ale i přímé podpory “v terénu” na území hl. města Prahy. 

Služba je poskytována bezplatně.

Pokud vás nabídka oslovila, ozvěte se, prosím, a můžete se případně domluvit na osobním setkání.

Kontakt: 
Jitka Svobodová
jitka.svobodova@asistence.org
739 560 21

Kompletní informace ke stažení

zdroj: asistence.org

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

Více informací na stránkách https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1069.html

Informace pro vyučující

Ovládací prvky