Studenti se specifickými potřebami

Poradenské centrum pro studenty se specifickými potřebami

Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho zdravotního stavu dojde ke zjištění objektivních příčin, které to vyžadují).

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce", Reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362“, je spolufinancován z programu OPVVV.

OPVVV

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami:

Bc. Kristina Bobrovnikova Bc. Lucie Pištěková, DiS.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 239

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 234

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem

Studijní poradkyně pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

Po předchozí domluvě jsou konzultace možné v Jinonicích, U Kříže 8. Místnosti C.615 a C.616 - Poradenství pro studenty se speciálními potřebami.

Úřední hodiny: úterý 13:00 - 15:00
  středa 09:00 - 11:00

 

Informace

V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vrátnici budovy).

Pražská organizace vozíčkářů, z.s. provedla na konci roku 2019 podrobný monitoring v budově Hollar. Celá zpráva

V Jinonickém areálu se v budově B nachází dva výtahy stejně jako v budově C.

Vchod do budovy C je opatřen akustickým majáčkem. Bezbariérové toalety jsou k dispozici v celé budově.

Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.

Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (UK POINT). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.

K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 28/2023 - Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

Více informací na stránkách https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1069.html

Informace pro vyučující

Ovládací prvky