Odborníci z IKSŽ spolupořádali veřejné slyšení v Senátu PČR

Odborníci z IKSŽ spolupořádali veřejné slyšení v Senátu PČR

Odborníci z IKSŽ spolupořádali veřejné slyšení v Senátu PČR

V pondělí 17. září 2018 proběhlo v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení „Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchova“, které uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva a petice ve spolupráci s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Pedagogickou fakultou UK a nadací Green Foundation. Hlavním bodem slyšení bylo zhodnotit současný stav mediální gramotnosti, rizika a výzvy s ní spojené a prodiskutovat kroky k jejímu zlepšení se zástupci rezortů a státních institucí, které mají na rozvoj této oblasti největší vliv.

Mediální gramotnost je klíčová pro život ve 21. století, potřebná pro život ve společnosti, ve které se média a digitální technologie stávají přirozenou součástí našeho každodenního života. Od chvíle, kdy se ráno probudíme, až do chvíle, kdy usínáme, a to během celého dne, při práci, studiu, občanských povinnostech, ve volném čase a v osobních vztazích,“ upozornil prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, který veřejné slyšení moderoval.

Spolu s Mgr. Markétou Zezulkovou, M.A., Ph.D. a Mgr. Lucií Šťastnou se mediální gramotnosti dlouhodobě věnují, a proto iniciovali a uspořádali zmíněné veřejné slyšení. „Oblasti mediální gramotnosti chybí dlouhodobá společná vize a my jsme se rozhodli přispět k jejímu vzniku,“ uvedla Markéta Zezulková. „Věříme, že se na základě série odborných seminářů a veřejného slyšení, které jsme uspořádali, zlepší komunikace a spolupráce mezi rezorty a vypracuje se strategie rozvoje mediální gramotnosti,“ doplnila Lucie Šťastná.

Tisková zpráva na webu Senátu PČR