Změna poplatku za delší studium

Poplatky za delší studium

Změna poplatku za delší studium

Univerzita Karlova zveřejnila aktuální informace k nezapočítávání doby narušeného studia do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium.

Zvláštním zákonem č. 188/2020 Sb. (zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů) bylo s účinností od 24. 4. 2020 stanoveno, že doba studia připadající na období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 (tzv. doba narušeného studia) se nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona o vysokých školách).