Zlatý kurz pro nejlepší vyučující letního semestru 2019/2020

Ocenění Zlatý kurz za LS 2019/2020

Zlatý kurz pro nejlepší vyučující letního semestru 2019/2020

Gratulujeme všem oceněným, kteří získali Zlatý kurz za nejlépe hodnocené kurzy letního semestru akad. roku 2019/2020.

Ocenění se tradičně předává na zasedání Akademického senátu FSV UK a je spojeno s finanční odměnou (vedení fakulty je z finanční odměny vyjmuto). Z důvodu současné situace bohužel nebylo možné osobní předání, vyučující si však připravili online kreativní poděkování svým studentům. Najdete je na našem fakultním Instagramu

 

Institut Kód předmětu Název předmětu Vyučující Asistentky/Asistenti
CJP JLB048 Ruština obecná II

PhDr. Veronika Mistrová

 
IES NMMA702 Matematika II prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

Bc. Lenka Hýlová

Mgr. Zdeněk Silber

Bc. Jakub Takáč

Mgr. David Vondrouš

  JEM116 Applied Econometrics

prof. Roman Horváth, Ph.D.

doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

Mgr. Kristýna Brunová

Ing. Mgr. Matěj Nevrla

  JEM220

Data Science with R II

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

Mgr. Dominik Herman

IKSŽ JJB011 Úvod do etiky žurnalistické práce PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.   
  JJM357 Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.

 
IMS

JMB411

Moderní dějiny Severní Ameriky

Mgr. Jiří Pondělíček

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

 

  JTM007 Společnost a ekonomika

Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.

doc. Dr. Phil. Boris Barth, M.A.

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

Mitchell Young, M.A., Ph.D.

 
IPS JPB283 Kvantitativní metody zkoumání politiky

Dr. Rer. Pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.

Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D.

PhDr. Sarah Komasová, Ph.D.

 
  JPM045 Mezinárodní právo

JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D. 

 
ISS JSB563 Gender a společnost

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Mgr. Romana Marková Volejníčková

 

 

JSM609

Rodinná politika

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.