Zemřel Filip Šourek

Filip Šourek

Zemřel Filip Šourek

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás náhle ve velmi mladém věku opustil náš student a kolega z Institutu mezinárodních studií, člen Akademického senátu FSV UK, Filip Šourek. 

Jménem FSV UK chceme vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým nad ztrátou blízkého a vzácného člověka. 

Ve čtvrtek 7.10. v 15:00 u budovy Pekařská 16 pořádá Studentská samospráva IMS Pietu pro Filipa.

V návaznosti na tuto pietu se ve čtvrtek večer koná posezení v Café Clubu Míšenská organizované Katedrou severoamerických studií IMS FSV UK.