Zapište se do týdenního intenzivního kurzu němčiny nebo francouzštiny 

Zapište se do týdenního intenzivního kurzu němčiny nebo francouzštiny 

Centrum jazykové přípravy otevírá v zimním semestru 2021/2022 týdenní intenzivní kurz německého jazyka (JLB111) a týdenní intenzivní kurz francouzského jazyka (JLB112).

Kurzy proběhnou ve dnech 20. – 24. září 2021 a jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná vstupní úroveň A2), kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů obecného jazyka (JLB033 nebo JLB035).

Kurzy doporučujeme zejména studentům, kteří v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu nepoužívali. Budou procvičovány všechny jazykové kompetence (porozumění slyšenému i čtenému textu, mluvený i psaný projev). Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby.

Podrobnější informace k náplni a kreditovému ohodnocení obou předmětů  naleznete v SIS