Webináře pro zájemce o účast v programu AKTION ČR-Rakousko

notebook s online meetingem

Webináře pro zájemce o účast v programu AKTION ČR-Rakousko

AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku 

Pokud plánujete v letním semestru 2022 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 29. září od 15:00 do 16:00 hodRegistrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 27. září.  

Dozvíte se, jak podat žádost o stipendium a jaké jsou podmínky udělení stipendia. Termín pro podání žádosti o stipendium je 31. října. 

Webinář je určen pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů veřejných vysokých škol, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení.  

AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci 

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 30. září od 15:00 do 16:00 hodRegistrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 28. září.  

Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu. Termín pro podávání návrhů projektů je 31. října (pro období 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022). 

Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol.