Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

výsledky voleb

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Členy Akademického senátu Univerzity Karlovy byli pro volební období od 1. února 2022 do 31. ledna 2025 zvoleni:

z řad akademických pracovníků

  1. prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
  2. PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

z řad studentů

  1. Bc. Marek Boňko
  2. Bc. Jan Křovák

Náhradnicí byla zvolena:
z řad akademických pracovníků

  1. doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb.

Počty hlasů všech kandidátů a další informace o průběhu hlasování naleznete zde.