Vyjádření ředitele IKSŽ k uskutečnění debaty o 17. listopadu 1989 za účasti gen. Lorence

news

Vyjádření ředitele IKSŽ k uskutečnění debaty o 17. listopadu 1989 za účasti gen. Lorence

Páteční konfrontace zástupců sametové revoluce z řad studentů a pedagogů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky s jedním z vrcholných představitelů tehdejší moci Alojzem Lorencem probíhala pod dohledem a s komentářem historiků, tedy s minimalizovaným rizikem nevyváženosti, či jednostrannosti. Jedním z hlavních témat celé diskuze byla trestní minulost Alojze Lorence a v průběhu rozpravy k tomuto zazněly veškeré podstatné informace. Uznáváme však, že moderátory nebylo zvoleno vhodné pořadí úvodních proslovů a celou debatu měl ideálně zahájit a možná i uvést pozvaný historik Michal Macháček. Při budoucím konání podobných debat tak budeme klást větší důraz na to, aby veškeré podstatné informace, které určí celkový rámec debaty, zazněly hned na jejím počátku. Rovněž se do budoucna budeme zabývat tím, jak podobný formát diskusí s pamětníky vylepšit, aby především studenti dostali více prostoru k otázkám a právě pro ně byl formát lépe nastavený.

Akce byla určená primárně pro studenty, kteří měli debatovat s pozvanými pod dohledem pedagogů a historiků. V zájmu co nejhojnější účasti však byla zvolena pro konání větší místnost s možností účasti veřejnosti, neboť větší akademická diskuze má být z principu svobodná a otevřená. Bohužel i kvůli této skutečnosti nezískali studenti pro své otázky prakticky žádný prostor, a to kvůli opanování prostoru pro dotazy několika jedinci z řad veřejnosti.

K překvapivým spekulacím ohledně údajného „zmizení“ pozvánky na akci z webu IKSŽ uvádíme, že pozvánka přirozeně avizovala akci pouze do jejího uskutečnění. Po skončení akce byla z webu stažena jako neaktuální (byla v sekci Aktuality), což je logický a standardní postup také u ostatních pozvánek na akce pořádané Institutem komunikačních studií a žurnalistiky.

Páteční debata za účasti gen. Lorence byla součástí širšího projektu, který bude po celý následující rok zpřítomňovat listopadové události roku 1989 generaci současných vysokoškolských studentů a který vyvrcholí při příležitosti 30. výročí sametové revoluce na podzim roku 2019. Cílem tohoto projektu je přiblížit průběh listopadových událostí současné generaci studentů mj. skrze přímé výpovědi pamětníků a aktérů přelomových okamžiků, to vše se zázemím a s vhledem do současného stavu poznání, což považujeme za výjimečnou příležitost.

Máme za to, že studenti, kteří svým věkem odpovídají právě studentům, kteří započali listopadové události, jsou stejně jako oni schopni kriticky posoudit prezentované výpovědi a názory všech účastníků podobných debat. K tomu jim navíc ve škole poskytujeme nezbytné historické zázemí a historici jsou kvůli případnému korigování kontextu přítomni i přímo debatám samotným.

Vedení IKSŽ a FSV UK dlouhodobě usilují o posílení demokratických principů a rozhodně a veřejně se vymezují proti populismu a veškerým nedemokratickým tendencím, což ale znamená též nezbytnost seznamovat studenty s totalitní minulostí naší společnosti. A možnost poučeně diskutovat s jejím ikonickým představitelem a konfrontovat jeho pokřivený výklad s tím, co dnes umíme a víme, patří k základním nástrojům cesty k poznání a pochopení.

Jakub Končelík, ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky