Vyjádření děkana k otevřenému dopisu rektorovi

vyjádření děkana

Vyjádření děkana k otevřenému dopisu rektorovi

27.11.2017

Naprosto odmítám požadavek, aby rektor Univerzity Karlovy nějak přehodnocoval volební rozhodnutí Akademického senátu naší fakulty a nejmenoval Alici Němcovou Tejkalovou děkankou. Alice Němcová Tejkalová podstoupila dlouhou cestu volebním procesem, obstála nejlépe z kandidátů, byla řádně zvolena po zevrubné a opakované volební rozpravě a senátoři měli všechny potřebné informace, aby mohli posoudit, zda Alice Němcová Tejkalová má dostatečné schopnosti i morální vlastnosti stát se děkankou. A především nesouhlasím s tím, že by Alice Němcová Tejkalová udělala cokoliv, co by bylo jejímu jmenování děkankou na překážku. Alice Němcová Tejkalová publikovala v časopisech na Beallově seznamu v době, kdy existence seznamu nebyla jádrem rozprav o financování vědy a soudím, že o tomto seznamu tehdy odborná komunita neměla z většiny ani tušení. Alice Němcová Tejkalová předmětné publikace nikdy nevykázala v RIV, a tak za ně ani ona ani pracoviště ani nikdo jiný nečerpal ani korunu. Navíc akademičtí senátoři po dvou letech opakovaného projednávání téma důvěrně znali a mohli ho tak zasvěceně posoudit. Učinili tak a rozhodli, že schopnosti Alice Němcové Tejkalové prokázané při řízení institutu považují za přesvědčivé a že je pro ně vhodnou kandidátkou na děkanku.
 

Jakub Končelík

děkan FSV UK