Vyhlášení druhého kola iniciativy SEED 4EU+

4EU+

Vyhlášení druhého kola iniciativy SEED 4EU+

Aliance 4EU+ vyhlašuje druhé kolo iniciativy SEED 4EU+, která poskytuje finanční podporu pro realizaci inovativních projektů zaměřených na posílení spolupráce mezi členskými univerzitami, tentokrát se zvláštním důrazem na výzkumné aktivity. Akademici z osmi členských 4EU+ univerzit mohou předkládat společné inovativní návrhy, které posílí strategickou alianční spolupráci a zapojí další univerzitní komunity do budování One Comprehensive Research-Intensive European University. 

  • Cílová skupina: Výzkumníci a akademici s titulem PhD a vyšším zaměstnáni na jedné z osmi univerzit 4EU+. Návrhy musí zahrnovat účastníky z alespoň tří členských univerzit 4EU+. 
  • Financování: Maximálně 50 000 eur na projekt (financováno přímo z rozpočtů členských univerzit 4EU+). 
  • Doba trvání: Projekty mohou trvat až 12 měsíců, předpokládané datum zahájení je 1. ledna 2025. 
  • Deadline pro podání návrhů: 30. září 2024 (termín OV pro odevzdání projektového záměru 23. 9. 2024).
  • Rozsah: Výzva je otevřena pro všechny akademické disciplíny, přičemž návrhy musí tematicky zapadat do alespoň jednoho z 4EU+ Flagshipů. Zvláštní důraz je kladen na návrhy s výrazným výzkumným zaměřením.       

Veškeré informace o výzvě jsou dostupné na webu 4EU+.

Zájemcům o výzvu doporučujeme účast na online informačním setkání, které se bude konat v pátek 21. června 2024 od 15:00 do 16:00. Registrace je možná do 19. června. 

Termín odevzdání projektového návrhu na Oddělení vědy FSV UK je 23. 9. 2024 na e-mail tereza.brouckova@fsv.cuni.cz.