Vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2018

UK

Vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2018

Cena Miloslava Petruska za prezentaci se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu Univerzity Karlovy u široké veřejnosti a může být udělena jednotlivci, případně skupině jednotlivců, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Statutu Ceny

Přehled dosavadních oceněných

Nominace zasílejte na sekretariát děkanky do středy 27. 2. 2019.