Vyhlášení 27. ročníku ceny Josefa Vavrouška

Vyhlášení 27. ročníku ceny Josefa Vavrouška

S radostí oznamujeme výsledky 27. ročníku soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Soutěže se zúčastnili autoři třiceti čtyř prací ze sedmi univerzit.

Autoři oceněných prací

Kategorie bakalářských prací

 • Čestné uznání si odnesla POLŤÁKOVÁ Lucia (Univerzita v Trnavě) za diplomovou práci: Bio uhlie ako nástroj pre zmiernenie dopadov klimatických zmien.
 • Třetí místo obsadil KLIMO Pavola (Mendelova univerzita) za práci: Net balance of production gains and respiration losses of the forest ecosystem.
 • Druhé místo obsadil KULICH Adam (Univerzita Karlova) za práci: Monitoring vegetace rašelinišť v Krkonoších s využitím dálkového průzkumu Země.
 • První místo obsadila POKORNÁ Adéla (Masarykova univerzita) za práci: Forest Defenders in Romania: Challenges, Obstacles, and Threats.

Kategorie diplomových prací

 • Třetí místo obsadila dvojice soutěžících:
  • Mgr. BOYACI Çatagay (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd) za diplomovou práci: An Examination of Household Energy Conservation Behavior in the Framework of Theory of Planned Behavior and Norm Activation Model: Prague Case.
  • Mgr. KŘOVÁK Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd) za diplomovou práci: Populismus jako diskurzivní strategie: analýza komunikace vybraných populistických aktérů na české politické scéně.
 • Na druhém místě se umístila Mgr. et Mgr. KŘÍŽKOVÁ Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd) za diplomovou práci: Marginal Abatement Costs of Greenhouse Gas Emissions: A Meta-Analysis (Mezní náklady snižování emisí skleníkových plynů: meta-analýza).
 • První místo obsadil Mgr. et Mgr. PRÁŠILOVÁ Tereza (Univerzita Karlova) za diplomovou práci: Sekuritizace sucha v České republice.

Kategorie disertačních prací

 • První místo obsadil JUDr. Jiří VODIČKA, Ph.D. (Masarykova univerzita) za disertační práci: Automobily jako zdroje znečišťujících látek a skleníkových plynů ve světle právní úpravy.

Diplomy budou oceněným soutěžícím předány u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve středu 16. listopadu 2022 ve 13:00 hodin v Karolinu.