Uzavření přístupového schodiště v areálu UK Jinonice

Uzavření přístupového schodiště v areálu UK Jinonice, FSV UK

Uzavření přístupového schodiště v areálu UK Jinonice

Omlouváme se za ztížené podmínky přístupu k hlavnímu vchodu areálu UK v Jinonicích pro pěší ze směru od výstupu ze stanice metra Jinonice. Jedná se zejména o uzavření přístupového schodiště k areálu směrem od ulice V Zářezu. Je to z důvodu probíhající demolice stávajícího schodiště a následného vybudování přeložek vodovodu a plynovodu, jakož i vybudování nového schodiště a opěrných zdí pro zajištění svahu.

Dále dojde od 19. 2. ještě k prodloužení této obchozí trasy kvůli budování nového dopravního napojení areálu UK v Jinonicích z ulice U Tyršovy školy. Celá nová obchozí trasa je vyznačena směrovými tabulemi.

Děkujeme za pochopení.

Jan Kindermann

manažer projektu Rekonstrukce a přístavby areálu UK Jinonice