Úřad vlády ČR nabízí stáže v rámci příprav na předsednictví České republiky v Radě EU

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

Úřad vlády ČR nabízí stáže v rámci příprav na předsednictví České republiky v Radě EU

Ve druhé polovině roku 2022 se Česká republika zhostí předsednictví v Radě EU, na němž se podílí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR coby centrální koordinátor příprav. 

Vzhledem k obsahovým i logistickým přípravám velmi důležité a nesmírně prestižní události nabízí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR stáže pro studenty vysokých škol, kteří by tvořili všestrannou a odborně vyprofilovanou podporu zaměstnancům podílejícím se na přípravách a samotném výkonu CZ PRES 2022 v České republice. 

Kontaktní osoby jednotlivých úřadů nabízejících stáže v souvislosti s CZ PRES 2022, kterým se mohou hlásit studenti hovořící anglicky a mající zájem o agendu evropských záležitostí, najdete níže. Přesné modality výkonu stáže včetně časového rámce by v bilaterálním dialogu se zájemci vždy vyjasnily jednotlivé kontaktní osoby z věcných resortů. Výhodou je vždy také zájem o agendu daného úřadu. 

Liaison officeři 

Úřad vlády ČR jakožto centrální koordinátor příprav bude hledat také studenty ze studijních programů evropská studia, politologie, mezinárodních vztahů či obdobných jako tzv. styčné důstojníky „liaison officers“, kteří by se během vrcholných setkání ve druhé polovině roku 2022 starali o jednotlivé delegace. Výběr liaison officerůby měl být dokončen do prvního kvartálu roku 2022. 

Zájemci o pozice liaison officerů hovořící anglickým jazykem minimálně na úrovni C1 mohou zaslat své CV a motivační dopis Janu Hájkovi (hajek.jan@vlada.cz) z Odboru pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády ČR.