Univerzita Karlova hledá nové asistenty při studiu

asistence při studiu

Univerzita Karlova hledá nové asistenty při studiu

Asistence při studiu je klíčová služba, která napomáhá studentům se speciálními potřebami ve zdárném průběhu studia na UK a usnadňuje jejich integraci do akademického prostředí. Je založena na mezistudentské pomoci. 

Mezi poskytované služby patří zejména zápis přednášky, příprava na přednášku nebo zkoušku, pořizování studijních materiálů, doučování, načítání textů, doprovod, obecná podpora při studiu a přímá studijní podpora při specifických situacích.

Asistenti jsou odměňováni formou účelového stipendia. Asistence je spravována centrálně z jednoho pracoviště.

Pro více informací navštivte tuto webovou stránku, příp. kontaktujte Mgr. Šárku Mattovou z Informačního, poradenského a sociálního centra UK (mail: sarka.mattova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 735).