UKažte se! Aneb když studenti propagují UK

UKažte se! Aneb když studenti propagují UK

Jste hrdí studenti UK a chcete ukázat ostatním, že UK je skvělá škola? Právě pro vás je tu první kolo grantové výzvy UKa! Spojte síly s kolegy z dalších fakult UK či vysokoškolských ústavů UK a přihlaste svůj projekt, kterým byste chtěli oslovit středoškoláky, studenty bakalářských programů jiných vysokých škol a univerzit či žáky druhého stupně základních škol i širokou veřejnost.

„Především věřím, že celý ,minigrantový´ koncept UKa! přinese a ukáže skvělé nové nápady a ukáže podnětné cesty v propagaci Univerzity Karlovy a jejích aktivit. Řešiteli totiž budou naše studentky a studenti, kteří jsou blíže i našim cílovým skupinám, zejména uchazečům o studium. Musím ale ihned doplnit, že se v případě UKa! vskutku jedná o projekty cílené na propagaci a nemají ambici suplovat vědecké granty, třeba Grantové agentury UK (GAUK),“ říká Martin Vlach, prorektor UK pro vnější vztahy.

Celý rozhovor s prorektorem pro vnější vztahy Martinem Vlachem si můžete přečíst na webu ukforum.cz

Na tuto výzvu je alokována částka 200 tisíc korun celkem na všechny projekty. Vítány jsou nové nápady a odvážné a kreativní počiny, nejdůležitější však bude smysluplnost projektu a to, a jak přispěje k propagaci Univerzity Karlovy.

Přihlášky lze podávat do 16. května 2022 do půlnoci elektronicky na e-mail uka@cuni.cz