UK vyhlašuje stipendijní sportovní program na rok 2021

UK vyhlašuje stipendijní sportovní program na rok 2021

UK vyhlašuje stipendijní sportovní program na rok 2021

Univerzita Karlova vyhlásila ve spolupráci s vysokoškolským sportovním centrem MŠMT Victoria nové kolo stipendijního programu.

Zájemci z řad studentů - sportovců UK mají příležitost být zařazeni do programu UNIS a získat stipendijní podporu pro rok 2021. Díky UK a programu UNIS mohou studenti s mimořádnou sportovní výkonností získat takové podmínky, které jim pomohou vhodně skloubit studijní požadavky se sportovní přípravou a účasti na soutěžích.

Podmínky zařazení a informace o aktuální stipendijní výzvě

Online přihláška

Před podáním přihlášky si prostudujte podmínky zařazení z hlediska podporovaných sportů a sportovní výkonnosti.

S dotazy se neváhejte obrátit na fakultní koordinátorku pro FSV UK Michalu Maturovou, michala.maturova@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 188.