UK bude letos obhajovat prestižní certifikát HR Award

HR Award

UK bude letos obhajovat prestižní certifikát HR Award

Univerzita Karlova získala v roce 2019 od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research, tzv. HR Award. O dva roky později prošla univerzita průběžným hodnocením a letos bude certifikát HR Award obhajovat.

Díky tomuto ocenění UK zvyšuje svoji prestiž a atraktivitu pro získávání nových vědkyň a vědců, včetně těch zahraničních, neboť získané ocenění je pro ně zárukou, že splňuje evropské standardy v péči o zaměstnance, v otevřenosti a transparentnosti výběrového řízení i v kvalitě pracovního prostředí.

Toto ocenění uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které dosáhly pokroku při slaďování svých politik lidských zdrojů se zásadami stanovenými v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Více informací o HR Award na UK najdete zde.