Účastněte se simulace jednání v Bruselu

Účastněte se simulace jednání v Bruselu

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) hledá účastníky na simulaci orgánů EU. Pokud jste studenty třetího ročníku bakalářského studia a máte zájem účastnit se za Českou republiku simulace jednání orgánů EU v Bruselu, neváhejte se přihlásit. Cestovní náklady a ubytování je hrazeno Radou EU.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Zájemci nechť se obracejí na e-mail (solak@skrvs.cz) s uvedením základních kontaktních údajů a údajů o studovaném programu a ročníku, a to nejlépe během tohoto týdne. SK RVŠ shromáždí nominace a postoupí je příslušnému místopředsedovi České konference rektorů, který následně uchazeče nominuje.