Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a španělštiny 2023/2024

Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a španělštiny 2023/2024

Centrum jazykové přípravy otevírá před začátkem zimního semestru 2023/2024 týdenní intenzivní kurzy němčiny (JLB111), francouzštiny (JLB112) a španělštiny (JLB118). Kurzy proběhnou ve dnech 18. – 22. září 2023 a jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia, kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů Němčiny pro sociální vědy I, Francouzštiny pro sociální vědy I a Španělštiny odborné I (JLB033, JLB035 a JLB029).

Kurzy doporučujeme zejména studentům, kteří v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu nepoužívali. Budou procvičovány všechny jazykové kompetence (porozumění slyšenému i čtenému textu, mluvený i psaný projev). Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby.

Podrobnější informace k náplni a kreditovému ohodnocení předmětů naleznete v SIS.

Do kurzů je možné se zapisovat v SIS od 23. 6. 2023 8:00 do 9. 9. 2023 23:59:59.