Třetí ročník staff weeku na FSV UK na téma wellbeingu na univerzitách

staff week

Třetí ročník staff weeku na FSV UK na téma wellbeingu na univerzitách

V týdnu od 3. do 7. 6. 2024 organizoval tým zahraničního oddělení FSV mezinárodní Erasmus+ staff week pro zástupce partnerských univerzit na téma Well-being of students and staff. 

Na dvě desítky zaměstnanců z partnerských univerzit se dozvědělo o podpůrných službách, které Karlova univerzita nabízí svým studentům i zaměstnancům, a společně diskutovali nad tématem podpory well-beingu na univerzitních kampusech. Kromě UK POINTu v Celetné a Karolina si účastníci prohlédli i zrekonstruovaný fakultní kampus Jinonice v čele s nově postavenou knihovnou.

"Všechno bylo opravdu perfektní. Bylo to skvěle zorganizované. Moc se mi také líbilo, že jsme mohli poznat tolik různých míst vaší univerzity a dokonce i tuto nádhernou knihovnu v Jinonicích," říká Heike von Möller z rektorátu německé univerzity v Kolíně. "Celý tým zahraničního oddělení byl tak přátelský a vždy ochotný s čímkoliv pomoci. Skupina byla velmi různorodá, ale skvěle jsme si rozuměli," uzavírá.

Mezinárodní staff week organizuje zahraniční oddělení fakulty již třetím rokem. Zaměstnanci oddělení se rovněž pravidelně účastní podobných odborných školení na partnerských univerzitách v Evropě i mimo ni.

staff week