Tomáš Nigrin převzal od rektora zlatou medaili

Tomáš Nigrin převzal od rektora zlatou medaili

Tomáš Nigrin převzal od rektora zlatou medaili

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. převzal z rukou rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, Ph.D., zlatou medaili za přínos k rozvoji Univerzity Karlovy. Ocenění mu bylo uděleno na zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy dne 1. února 2019. 

Tomáš Nigrin působil v posledních pěti letech jako předseda Akademického senátu UK, člen kolegia rektora a dalších univerzitních orgánů a rozhodl se kvůli svému novému působení ve funkci ředitele Institutu mezinárodních studií FSV UK v příštím období již nekandidovat. Nadále setrvává jako člen předsednictva Akademického senátu a předseda Ekonomické komise AS UK.