Synchronizace Microsoft Office 365 s CAS a systémová chyba

Synchronizace Microsoft Office 365 s CAS a systémová chyba

V rámci sjednocení přihlašování uživatelů proběhne v termínu 19. až 23. července 2021 synchronizace hesel mezi univerzitním systémem CAS a aplikacemi Microsoft Office 365. Zároveň dojde k opravě chyby, kvůli které systém informoval uživatele o ztrátě licence. 

Dosud jste mohli mít jiné heslo pro fakultní Microsoft účet a jiné heslo pro přístup do fakultních služeb. Po spuštění synchronizace bude vždy heslo do Microsoft účtu stejné jako heslo do CAS. 

Upozorňujeme tedy, že je nutné heslo do CAS znát a doporučujeme znalost hesla ověřit přihlášením zde. Pokud heslo neznáte, kontaktujte IT podporu ve Vaší lokalitě Hollar, Opletalova, Jinonice pro změnu hesla (it_hollar@fsv.cuni.cz, it_opletalova@fsv.cuni.cz, it_pekarska@fsv.cuni.cz).

Co se bude dít:

  • Vaše heslo bude nastaveno na stejné heslo jako je v CAS, SIS, poštovním účtu, přihlášení k PC.
  • Změna hesla v CAS změní heslo pro přístup do Teams, Onedrive, aplikací Office.
  • Změna hesla bude možná pouze přes CAS.
  • Po spuštění synchronizace budou všichni uživatelé vyzváni k opětovnému přihlášení do aplikací Microsoft.
  • Uživatelům, kteří si dosud fakultní Microsoft účet nezaložili, bude založen automaticky.
  • Uživatelské jméno nadále zůstává ve formátu Osobní_Číslo_UK@fsv.cuni.cz. Osobní číslo najdete např. na studentské / zaměstnanecké kartičce.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pokud budete potřebovat pomoc, obraťte se na IT podporu na adrese ito@fsv.cuni.cz.