Stipendium Bariéry pro akademický rok 2021/22

Stipendium Bariéry pro akademický rok 2021/22

Rada Konta Bariéry otevřela možnost podání přihlášek do nového ročníku projektu Stipendium Bariéry pro akademický rok 2021/22. Fond Stipendium Bariéry je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů.

Přihlášku ke stipendiu mohou podat studenti, kteří:

  •  k datu podání žádosti nepřesáhli 30 let věku
  •  žádost podávají na daný stupeň vzdělání (SŠ, Bc., Mgr.) poprvé
  •  nejsou studenty doktorandského studia

Stipendistům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Projekt je financován z Aukčních salonů výtvarníků. 

Informace a příslušné formuláře naleznete na webových stránkách Konta Bariéry. Uzávěrka příjmu přihlášek je 31. srpna 2021.