Stáže na Velvyslanectví ČR v Dublinu

Stáže na Velvyslanectví ČR v Dublinu

Velvyslanectví ČR v Dublinu v průběhu celého roku přijímá stážisty a stážistky na neplacené prezenční stáže.

Účel stáže: Stáž umožní stážistovi podílet se na plnění konkrétních úkolů, seznámit se blíže s posláním, úkoly a diplomacie a práce na velvyslanectví ČR. Může se jednat např. o přípravu a realizace návštěv z ČR v Irsku, přípravu operativních a rešeršních podkladů, podporu aktivit ekonomické a veřejné diplomacie, účast na jednáních, seminářích a konferencích a vypracovávání zápisů atd.

Kdo může na stáž: student české či zahraničních VŠ nebo max. 1 rok od ukončení studia. Podmínkou je občanství ČR a znalost českého a anglického jazyka.

Trvání stáže: 3 – 6 měsíců

Doba schválení stáže: cca 2 měsíce

Podmínky stáže: stáže jsou neplacené. Stážista si sám hradí úhradu cestovních nákladů, včetně sjednání zdravotního a úrazového pojištění po dobu stáže, a ubytování v souvislosti se stáží rovněž zajišťuje sám.

Více informací o stážích a potřebných dokumentech naleznete zde.

Prosíme zájemce o stáž, aby v případě zájmu s předstihem alespoň 3 měsíců kontaktovali ZÚ Dublin na dublin@embassy.mzv.cz.