Oznámení o prodloužení termínu pro podávání žádosti o startovací byt

Ilustrační obrázek byt

Oznámení o prodloužení termínu pro podávání žádosti o startovací byt

Rektorát Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na startovací byt pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK. Komise pro přidělování startovacích bytů prodloužila termín k podání žádostí do 11. 2. 2022.

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat, stanoví opatření rektora č. 2/2020, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů.

Písemné žádosti o přidělení startovacího bytu se zasílají na adresu: Univerzita Karlova, rektorát-právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1.

Vzhledem k současné situaci ohledně pandemie koronaviru je třeba současně zaslat žádost spolu s přílohami v naskenované podobě na e-mailovou adresu: roman.kralert@ruk.cuni.cz

Uvolněný startovací byt se nachází v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6. Jde o byt č. 1439 o rozloze 76,62 m².

Měsíční nájemné na jednu osobu činí 7 783 Kč + zálohy na služby, jako je např. vodné a stočné nebo spotřeba el. energie, dodávka tepla a teplé vody + paušál záloh na ostatní služby (výtah, odvoz odpadu, osvětlení a úklid společných prostor) a za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr, elektroměr). Vše má splatnost do 15. dne příslušeného kalendářního měsíce. 

Byt bude připravený k nastěhování od 1. 2. 2022.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát prodloužit, vždy nejvýše o jeden rok, a to na základě žádosti doložené doporučením děkana nebo ředitele další součásti. Při splnění všech podmínek podle výše uvedeného opatření rektora má na tato prodloužení zaměstnanec nárok.

Specifikace startovacího bytu.

Žádost o přidělení startovacího bytu.