Startovací byt pro mladé akademické a vědecké pracovníky

Startovací byt

Startovací byt pro mladé akademické a vědecké pracovníky

Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila nové výběrové řízení na podávání žádostí o přidělení startovacího bytu na Univerzitě Karlově. Nabídka je určena mladým akademickým a vědeckým pracovníkům UK. Žádost o přidělení startovacího bytu č. 1240 můžete podávat do 14. října 2022.

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat, a další podmínky jsou stanoveny opatřením rektora č. 4/2022. Nabídka je určena akademickým a vědeckým pracovníkům do 34 let, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu alespoň jednoho roku nebo na dobu neurčitou v rozsahu 1,0 úvazku.

Písemné žádosti o přidělení startovacího bytu s přílohami se zasílají na adresu: Univerzita Karlova, rektorát-právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, nebo v naskenované podobě na e-mailovou adresu: roman.kralert@ruk.cuni.cz.

Uvolněný byt se nachází v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6. Jde o byt č. 1240 o rozloze 52,96 m2. Je připravený k nastěhování ihned.

Přesná specifikace bytu a bližší informace jsou vymezeny v přiloženém oznámení.