Slovo děkanky FSV UK Alice N. Tejkalové

Slovo děkanky FSV UK Alice N. Tejkalové

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi, abych Vám všem jménem celého vedení fakulty poděkovala za náročný akademický rok, který jsme společně zvládli, a popřála Vám krásné léto, během něhož, věřím, načerpáme síly do roku dalšího. Procházíme teď nejen osobně, ale celospolečensky velmi obtížným obdobím a jsem nesmírně hrdá, že studující, vyučující, absolventky i absolventi naší fakulty opakovaně prokazují, že jsou těmi, na které se veřejnost v nelehkých dobách může spolehnout. Protože bezpochyby ještě nejsme na konci, přeji nám všem, ať vytrváme a nevzdáváme se. Zároveň, pokud byste měli pocit, že Vám síly opravdu docházejí, nebojte se včas požádat o pomoc rodinu, přátele, kolegy, případně vyhledat odbornou pomoc. I tady platí, že čím dříve, tím lépe. Není to žádný projev slabosti, naopak. Při slaďování studijních/pracovních a osobních životů čelíme v posledních dvou letech enormnímu tlaku, řada z nás prožila i velké osobní ztráty, na které nebyla připravena. Pevně doufám, že postupně bude lépe. Držme se a hodně energie a zdraví Vám i Vašim blízkým!

Alice N. Tejkalová