Slova, která utvářejí dějiny: Série přednášek Teuna A. van Dijka

words that shape worlds

Slova, která utvářejí dějiny: Série přednášek Teuna A. van Dijka

Vydejte se s námi na jedinečnou intelektuální cestu s legendárním Teunem A. van Dijkem, průkopníkem v oblasti společenských věd, zejména Kritických studií diskurzu. Jako jeden ze zakladatelů tohoto vlivného oboru prof. van Dijk svou prací přetvořil naše chápání jazyka, moci a společnosti. Tato exkluzivní událost představuje jeho očekávaný návrat do Prahy po více než 40 letech a nabízí vzácnou příležitost seznámit se s jeho průkopnickými poznatky.

Datum: 9. dubna 2024 od 10:00 do 13:00

Místo: Voršilská 1, Kaple (5. patro)

Program:

  • První přednáška začíná v 10:00
  • Přestávka na kávu od 11:15 do 11:45 (30 minut)
  • Druhá přednáška začíná v 11:45

Přehled přednášek (přednášky proběhnou v angličtině):

  • Přednáška 1: Role Kritických studií diskurzu ve společenských vědách - prozkoumejte význam Kritických studií diskurzu v rámci širších společenských věd a pochopte jejich užitečnost v různých podoborech.
  • Přednáška 2: Dekódování krajní pravice: Diskurzivní perspektiva - Ponořte se do ideologií krajní pravice, zkoumejte její diskurz a dopad na společnost.

Prof. Teun A. van Dijk: Teun A. van Dijk je nejen vědec, ale i legenda v oblasti společenských věd, známá zejména díky své průkopnické práci v oblasti Kritických studií diskurzu. Za svou více než padesátiletou kariéru a přednášky v 63 zemích utvářel způsob, jakým chápeme text, diskurz a jejich role ve společnosti. Mezi jeho příspěvky patří např:

  • Založení Centra pro studium diskurzu v Barceloně.
  • Udělení tří čestných doktorátů za přínos oboru.
  • Založení šesti vlivných akademických časopisů, přičemž u většiny z nich působil jako hlavní redaktor.
  • Jeho rozsáhlý výzkum zahrnuje širokou škálu témat včetně rasismu, ideologií, krajní pravice, migrace, sociálních hnutí a diskriminace.

Práce profesora van Dijka patří k nejcitovanějším v oblasti společenských věd, což odráží hluboký dopad jeho výzkumu a vůdčího myšlenkového postavení. Tuto událost musí navštívit každý, kdo se zajímá o pochopení složitosti našeho sociálního světa a diskurzů, které jej utvářejí.