Sen se stává skutečností!

Odlévání žezla FSV UK

Sen se stává skutečností!

V sobotu 7. října 2017 proběhlo odlévání žezla Fakulty sociálních věd UK.

Výroba žezla, na které byly vybrány prostředky v rámci veřejné sbírky "Přísahejme na vlastní" na jaře letošního roku se posunula do další fáze. Ve slévárně v Kunovicích byly pod dozorem mistra Otmara Olivy odlity bronzové části žezla v několika variantách, odpoledne se pak odlévaly hliníkové části žezla v sousedních Tupesech.

Odlévání se účastnili zástupci Fakulty sociálních věd a Univerzity Karlovy.