Sběr kurzů virtuální mobility na LS 2023/24

4EU+

Sběr kurzů virtuální mobility na LS 2023/24

Byla vyhlášena další výzva fondu UK pro podporu virtuální mobility POVIM na sběr kurzů VM na letní semestr 2023/24. 

Termín pro sběr sdílených kurzů pro POVIM je 10. prosince 2023, sběr přihlášek do 8. prosince 2023.

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři na e-mail: svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 8. prosince 2023 do 16. hodin.

Více informací naleznete zde

Podmínky fondu POVIM zůstávají totožné jako v minulém semestru. Detailní pravidla jsou k dispozici na webu UK. Zároveň jsou na webu také informace o kategoriích kurzů pro virtuální mobilitu včetně podmínek, a to i v angličtině.