Sběr kurzů virtuální mobility na LS 2022/2023 otevřen

4EU+

Sběr kurzů virtuální mobility na LS 2022/2023 otevřen

Byla vyhlášena další výzva fondu UK pro podporu virtuální mobility POVIM na sběr kurzů VM na letní semestr 2022/2023

Kurzy pro virtuální mobilitu s dělí do tří kategorií:

  • 4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ - nelze žádat o podporu POVIM;
  • 4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ - lze žádat o podporu POVIM;
  • Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nemusí splňovat podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit. - lze žádat o podporu POVIM.

Podrobněji ke kategoriím - viz příloha Virtual mobility at CU_categories.pdf.

Sběr všech kurzů se provádí zadáním kurzu VM přímo do SIS, a sice volbou kategorie Virtuální mobilita do 10. prosince 2022

Pro sběr kurzů kategorie 1 a 2 v rámci 4EU+ platí podmínky uvedené v příloze Collection 4EU+ SS 22_23. Kurzy kategorie 3 je možné zveřejnit a nabízet kdykoli během roku, ale v případě, že se s nimi chce vyučující ucházet o podporu POVIM, musejí být v SIS zadané s kompletními sylaby do 10. prosince 2022.

O podporu z fondu POVIM mohou žádat akademičtí pracovníci, kteří budou v letním semestru 2022/2023 vyučovat kurz kategorie 2 a 3, a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů virtuální mobility. Více informací naleznete na webu UK.

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři (příloha POVIM application form) na e-mail: svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 7. prosince 2022

Žádosti, které budou podány po termínu 7. 12. 2022 nebo nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně tak i žádosti ke kurzům, které nebudou do 10. 12. 2022 zadány v SIS s kompletními sylaby.

Další informace k podpoře virtuální mobility a fondu POVIM najdete zde.