Rozpravy o médiích: Komunikace (ve) vzdělávání

Rozpravy o médiích - leták

Rozpravy o médiích: Komunikace (ve) vzdělávání

Jak se v médiích mluví o vzdělávání a školství? A o čem se v médiích mlčí? Jak k veřejnosti promlouvají vzdělávací instituce a samo MŠMT? A dělají to dobře? Co si o vzdělávání a školství na základě toho myslí veřejnost?

Hosté:

  • FERDINAND HRDLIČKA, koncepční garant pro oblast regionálního školství MŠMT,
  • PETRA KOUDELKOVÁ, garantka specializace Marketingové komunikace a public relations, výzkumnice a pedagožka IKSŽ FSV UK,
  • TEREZA KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, výzkumnice a pedagožka Katedry marketingové komunikace a PR IKSŽ FSV UK.

Moderuje Nina Ortová (ČT, FSV UK).

Rozpravy se konají ve čtvrtek 25. listopadu od 17 hodin v budově Fakulty sociálních věd UK na Smetanově nábřeží 6, Praha 1 (místnost 215).

Kapacita místnosti je cca 80 osob, ale vzhledem k epidemiologické situaci bychom rádi, aby byla naplněná max. z poloviny. Diváci by také měli mít po dobu diskuse nasazené respirátory nebo nanoroušky. Ač je to tedy s drobným omezením, přesto je to příležitost, jak se potkat s našimi hosty osobně a diskutovat s nimi tváří v tvář. Tak neváhejte a přijďte!

Rozpravy o českých médiích pořádá již od roku 2012 Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, mediálními partnery jsou Evropská observatoř žurnalistiky a PRESSpektivy - Budoucnost žurnalistiky.