Projekt MŠMT podpoří sportující studentky a studenty

Projekt MŠMT podpoří sportující studentky a studenty, Rada sportu UK

Projekt MŠMT podpoří sportující studentky a studenty

Sportování studentů se v poslední době dostává větší pozornosti. Během letošního roku vznikla Rada sportu Univerzity Karlovy jako poradní orgán rektora zřízený s cílem systematické podpory sportovních aktivit studentů na UK. V nadcházejícím roce se očekává rozběhnutí nového projektu VSC MŠMT ČR, jehož cílem je další podpora sportování na univerzitách, která se netýká pouze výkonnostních sportovců, ale i zájmového sportování studentů.

Abychom této podpory mohli účinně využít, je zapotřebí zmonitorovat, jak na naší Alma mater sportování studentů vypadá. Potřebujeme především zjistit, kolik sportovců, na jaké úrovni a v jakých sportech na UK máme. Za tímto účelem jsme vytvořili následující dotazník, o jehož vyplnění bychom vás rádi požádali. Vyplnění dotazníku je časově nenáročné (nezabere více než 5 minut) a umožní studentům případné zařazení do finanční podpory VSC MŠMT ČR.

Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

předseda Rady sportu UK