Prohlášení děkanky FSV UK

fsv uk

Prohlášení děkanky FSV UK

​​​​​​V souvislosti se současným děním kolem partnerské smlouvy mezi společností Home Credit International a Univerzitou Karlovou chci jménem vedení FSV UK ujistit odbornou i širokou veřejnost, že Fakulta sociálních věd UK neplánuje uzavřít žádnou dílčí partnerskou smlouvu s firmou Home Credit International. V minulosti společnost Home Credit International prostřednictvím standardní, jednoduché a transparentní darovací smlouvy darovala IES FSV UK 100 000 Kč na rozvoj jeho vědy a výuky. Smlouvu je možné nalézt v registru. Zároveň bychom chtěli apelovat na věcnost diskuze se zohledněním faktů tak, abychom mohli s Akademickým senátem FSV UK rozvinout skutečně smysluplnou debatu v rámci akademické obce k dalším možnostem financování fakulty. 

Alice N. Tejkalová, děkanka FSV UK