Prodloužená uzávěrka přihlášek na studijní pobyty do vybraných zemí

studijní pobyty v zahraničí

Prodloužená uzávěrka přihlášek na studijní pobyty do vybraných zemí

Prodloužený termín uzávěrky platí pro dodatečný výběr uchazečů na níže uvedené kategorie stipendií.

BULHARSKO

10 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
5 - Studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele

Žádosti je možno doručit přímo na AIA do 15. února 2018 do 15:00.

MAĎARSKO

8 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

Prosíme uchazeče, aby vyplněný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia a motivační dopis v češtině zaslali na e-mail aia@dzs.cz do 23. ledna 2018 do 15:00 a následně co nejdříve doručili s potvrzením školy na OZS.

Vybraní kandidáti budou poté vyzváni, aby do 20. února 2018 podali přihlášku on-line prostřednictvím maďarské webové stránky a současně kopii této přihlášky zaslali na e-mail aia@dzs.cz. Informace a seznam dokladů je dostupný zde.

RUMUNSKO

12 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

Žádosti je možno doručit přímo na AIA do 15. února 2018 do 15:00.

Vybraní kandidáti budou následně vyzváni, aby dodali materiály požadované příslušnou zemí.

Potvrzení formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia mohou studenti získat v úředních hodinách na Oddělení zahraničních styků (Eliška Kozáková, kancelář č. 217). Zároveň prosíme studenty o vyplnění této E-application.