Přijímáme žádosti o ubytování na Hlávkově koleji

Přijímáme žádosti o ubytování na Hlávkově koleji

Obdobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji.

Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků, kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).

Žádosti zasílejte vedoucí Studijního oddělení FSV UK, Mgr. Kateřině Vovsové, do 4. května 2022. Vzor přihlášky najdete v elektronické podobě zde. 

Fotografie: webové stránky www.suz.cvut.cz