Přijímací řízení u magisterských studijních programů

Přijímací řízení u magisterských studijních programů

Hranice pro postup do druhého kola přijímacího řízení nebo pro přijetí na navazující magisterské studijní programy byly stanoveny. 

Studijní program Hranice pro postup do 2. kola Hranice pro přijetí
Sociologie 36 bodů a vyšší 60 bodů a vyšší
Strategická komunikace 52 bodů a vyšší  
Veřejná a sociální politika - 60 bodů a vyšší
Ekonomie a finance - 44 bodů a vyšší
Teritoriální studia se specializací Severoamerická studia 36 bodů a vyšší 69 bodů a vyšší
Teritoriální studia se specializací Západoevropská studia 38 bodů a vyšší 70 bodů a vyšší
Teritoriální studia se specializací Evropská studia 37 bodů a vyšší 70 bodů a vyšší
Teritoriální studia se specializací Balkánská, euroasijská a středoevropská studia 33 bodů a vyšší 70 bodů a vyšší

Teritoriální studia se specializací Německá a rakouská studia

34 bodů a vyšší 72 bodů a vyšší
Česko-německá studia - vážený percentil 56,5 
Mezinárodní vztahy - 59 bodů a vyšší
Bezpečnostní studia - 28 bodů a vyšší
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Balkánská a středoevropská studia - 65 bodů a vyšší
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Ruská a euroasijská studia - 65 bodů a vyšší

O dalších studijních programech budeme informovat v této aktualitě.