Přihláška na UK zdarma v tíživé sociální situaci

Přihláška na UK zdarma v tíživé sociální situaci

V případě tíživé sociální situace uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma.

Žádost o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podává uchazeč buď bezprostředně po podání přihlášky, nebo případně později po podání přihlášky, nejpozději však do 31. 12. 2022.

Tento návod krok za krokem popisuje, kde a jak podat žádost o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Žádost se řídí opatřením rektora.