Praktické stáže Erasmus+

Praktické stáže Erasmus+

Oddělení zahraničních styků zprostředkovává také stáže v rámci programu Erasmus+. Termín podání přihlášek k rukám jednotlivých fakultních koordinátorů je 30. října 2021. 

Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FSV UK. 

ERASMUS+ praktické stáže pro akademický rok 2021/2022

Další informace najdete na webu OZS.