Pracovní seminář: Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení?

Pracovní seminář: Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení?

27. května 2021 se uskuteční pracovní seminář „Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení?“.

Cílem pracovního semináře je zhodnotit proces přípravy, organizace, průběhu a výstupů konsensuální konference na téma Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, kterou zorganizovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 25. a 26. března 2021.

Seminář bude rozdělen do dvou relativně samostatných částí. V meritorní části bude prezentován a diskutován návrh konsensuálního řešení návratu lidí bez domova do bydlení představený porotou. V metodologické části nabídne řešitelský tým projektu metodologické zkušenosti z přípravy a realizace konsensuální konference jakožto nástroje efektivního řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.

Celý program pracovního semináře naleznete zde

Záznam z Konsensuální konference: